Kohti esteettömämpiä korkeakouluja ja inklusiivisempaa opetusta – yliopistot jakavat hyviä käytäntöjä Etiopiassa

SYL:n ja ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) yhteinen EMPOWER-hanke tukee vammaisia korkeakouluopiskelijoita kolmessa julkisessa yliopistossa vuosina 2019-2022. Koronapandemiasta ja poliittisesta tilanteesta huolimatta valtaosa hankkeen aktiviteeteista on pystytty vuonna 2021 toteuttamaan suunnitellusti ja esimerkiksi syksyllä järjestettiin kaksi tapaamista, joissa hankeyliopistot jakoivat kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä keskenään. Tapaamisiin osallistui yliopistojen johtoa, vammaispalvelukeskusten työntekijöitä ja vammaisten opiskelijoiden järjestöjen edustajia kaikista kolmesta hankeyliopistosta Dillasta, Debre Berhamista ja Jimmasta.  

– Tapaamiset ovat tärkeitä, sillä ne mahdollistavat toisilta oppimisen sekä keskustelun haasteista ja mahdollisuuksista, joita vammaiset opiskelijat kohtaavat, Yohannes Teklay sanoo. Teklay työskentelee ECDD:llä ja vastaa hankkeen koordinoinnista Etiopiassa.

 

Joukko ihmisiä keskustelee ulkona
Osallistujat tutustuivat kampuksen esteettömyyteen Hawassan yliopistolla osana tapaamista.

 

– Hyviä käytäntöjä jakamalla pyritään puuttumaan tehokkaammin vammaisten opiskelijoiden kohtaamiin haasteisiin. Esimerkiksi Dillan yliopistolla työskentelee erityistarpeita tukevan keskuksen johtaja ja yliopisto on tarjonnut työmahdollisuuksia seitsemälletoista vammaiselle opiskelijalle valmistumisen jälkeen. Kannustamme toisia yliopistoja seuraamaan esimerkkiä. 

Kahden päivän tapaaminen järjestettiin Hawassan ja Dillan yliopistoilla lokakuussa. Tapaamisissa keskusteltiin inklusiivisuuden parantamiseen liittyvistä toimista ja niiden vaikutuksista sekä tutustuttiin yliopistojen tekemiin esteettömyyskorjauksiin kampuksella. Kysymyksiksi nousivat esimerkiksi hankkeen jälkeinen yhteistyö yliopistojen kesken, työskentely korkeakoulutuksesta vastaavan ministeriön kanssa sekä budjetointi. Lisäksi osana tapaamista järjestettiin työpaja, jossa hankeyliopistot esittelivät oman raporttinsa liittyen EMPOWER-hankkeeseen ja tekivät ryhmissä uudet toimintasitoumukset seuraavaksi vuodeksi. Yliopistot sitoutuivat muun muassa parantamaan esteettömyyttä kampusalueillaan, lisäämään tietoisuutta vammaiskysymyksistä mediassa sekä tukemaan vammaisten opiskelijoiden urheilua. 

 

Joukko ihmisiä istuu luentosalissa kuuntelemassa esitystä
Työpajassa hankeyliopistojen edustajat valmistelivat uusia sitoumuksia esteettömyyden ja inklusiivisuuden parantamiseksi.

 

– EMPOWER-hanke pyrkii saamaan yliopistoissa aikaan rakenteellisia muutoksia, joiden avulla ne voivat jatkaa tukeaan erilaisille vammaisille opiskelijoille hankkeen päättymisen jälkeenkin. Näytämme heille mallia, jonka avulla vammaiset opiskelijat voivat jatkaa opiskeluaan esteettömästi, Teklay sanoo.

Yhteisten tapaamisten lisäksi hankkeeseen kuuluu muun muassa koulutuksia niin opiskelijajärjestöille kuin henkilökunnallekin, erilaisten apuvälineiden hankintaa sekä esteettömyysmuutosten toteuttamista. Koronatilanteen  vuoksi osana hanketta jaettiin myös hätäapua vammaisille henkilöille ja jaettiin tietoa viruksesta saavutettavissa muodoissa eri ryhmille.

 

Viola Luokkala
SYL:n kehitysyhteistyöasianneuvottelukunnan jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.