Mot allt tillgängligare högskolor och mer inkluderande undervisning – etiopiska universitet delar god praxis

FSF:s och ECDD:s (Ethiopian Center for Disability and Development) gemensamma projekt EMPOWER stödjer högskolestuderande med funktionsnedsättning vid tre offentliga universitet i Etiopien åren 2019–2022. Största delen av projektets aktiviteter har genomförts som planerat, trots coronapandemin. Under hösten hölls till exempel två möten där projektuniversiteten delade med sig av sina erfarenheter och god praxis. I mötena deltog universitetsledning, anställda från olika handikappservicecenter och företrädare för studerande med funktionsnedsättning från alla tre projektuniversitet, dvs. Dilla, Debre Berhan och Jimma universitet.

– Mötena är viktiga eftersom de gör det möjligt för oss att lära av varandra och diskutera de utmaningar och möjligheter som studerande med funktionsnedsättning möter, säger Yohannes Teklay. Teklay arbetar på ECDD och ansvarar för samordningen av projektet i Etiopien.

 

Mötets deltagare studerar tillgängligheten på kampuset i Hawassa universitet.

 

– Vi delar god praxis för att kunna effektivare åtgärda de utmaningar som studerande med funktionsnedsättning råkar ut för. Till exempel direktören för centralen som stödjer studerande med särskilda behov arbetar vid Dilla universitet, och universitetet har erbjudit sjutton studerande med funktionsnedsättning arbete efter examen. Vi uppmuntrar andra universitet att ta exempel av detta. 

Tvådagarsmötet ordnades på Hawassa och Dilla universitet i oktober. På mötena diskuterades åtgärder för att förbättra inkluderingen och deras konsekvenser. Deltagarna studerade också de reparationer som universiteten gjort på sina campusområden för att förbättra tillgängligheten. Aktuella samtalsämnen var till exempel samarbetet mellan universiteten efter projektet, arbetet tillsammans med ministeriet som ansvarar för högskoleutbildning, och budgeteringen. Som en del av mötet ordnades dessutom en verkstad där projektuniversiteten presenterade sin egen rapport om projektet EMPOWER och gjorde nya utfästelser för nästa år. Universiteten åtog sig bland annat att förbättra tillgängligheten på sina campusområden, öka informationen om frågor som gäller funktionsnedsättning i medierna och stödja idrottsverksamhet för studerande med funktionsnedsättning. 

– Projektet EMPOWER har som mål att åstadkomma strukturella förändringar på universiteten som gör att de kan fortsätta att stödja olika studerande med funktionsnedsättning även efter projektets slut. Vi visar dem en modell med hjälp av vilken studerande med funktionsnedsättning kan fortsätta sina studier utan hinder, säger Teklay. 

 

I verkstaden gjorde projektuniversitetens företrädare nya utfästelser om förbättring av tillgängligheten och inkluderingen vid universiteten.

 

Utöver de gemensamma mötena omfattar projektet bland annat utbildningar för studerandeorganisationer och personal, anskaffning av hjälpmedel av olika slag och genomförandet av olika slags förändringar för ökad tillgänglighet. På grund av coronasituationen och som en del av projektet delades också nödhjälp ut till personer med funktionsnedsättning och olika grupper gavs tillgänglig information om viruset.

Viola Luokkala
Medlem i FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.