Kohti uusia kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa

SYL:lla on jo paljon kokemusta kehitysyhteistyöhankkeista Afrikassa. Vuosina 2013–2015 toteutimme hankkeen Mosambikissa, ja vuodesta 2019 alkaen SYL on tehnyt yhteistyötä Etiopiassa ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) kanssa tukeakseen vammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella etiopialaisissa yliopistoissa. Kun otetaan huomioon, että myös Suomen ulkoministeriö painottaa erityisesti kehitysyhteistyötä Afrikassa, on SYL:lle jälleen luontevaa etsiä yhteistyökumppaneita tältä valtavalta mantereelta, tällä kertaa Sambiasta.

Hyödyntääkseen jo kokeiltua konseptia SYL pyrkii tukemaan myös Sambiassa vammaisia opiskelijoita ja hakee siksi ulkoministeriön rahoitusta samankaltaiseen hankkeeseen kuin Etiopiassa. Ottamalla oppia Etiopian yhteistyöhankkeesta SYL on jo hankkinut jonkin verran kokemusta ja asiantuntemusta.

Sambiassa noin 11 prosentilla väestöstä on jonkin vamma. Vuodesta 2012 lähtien heidän oikeutensa tasa-arvoiseen koulutukseen on turvattu lailla. Silti monet kokevat jatkuvaa syrjintää ja suuria haasteita integroituakseen täysin yhteiskuntaan. Asenteet eivät ole muuttuneet yhtä nopeasti kuin lainsäädäntö, ja tietoisuus vammaisten arjesta on edelleen vähäistä. Yliopistoissa on siksi usein vaikea toteuttaa inklusiivista opetusta, kuten sellaisia opiskelijavalinta- ja koemuotoja, joihin esimerkiksi heikkonäköisillä henkilöillä on mahdollisuus osallistua. Opintojen kannalta tarpeellista aineistoa, kuten kirjallisuutta pistekirjoituksella tai tallennuslaitteita, voi myös olla hankala tai mahdoton löytää. Valtava konkreettinen ongelma on, että tietyt rakennukset ja luokkahuoneet eivät ole esteettömiä pyörätuolilla liikkuville.

Toteutettavan hankkeen nimi on Zambia Inclusive Higher Education Project (ZIHEP), ja sen tavoitteena on turvata vammaisten opiskelijoiden oikeus inklusiiviseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen samoin ehdoin kuin muillekin opiskelijoille. Toteutamme hankkeen yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin Vilole Images Productionsin kanssa, joka on aiemmin tehnyt yhteistyötä Kynnys ry:n kanssa. Koulutuksilla, työpajoilla ja investoinneilla oppimateriaaleihin ja opiskelutiloihin luomme kehitysyhteistyöllä kestävää ja pysyvää muutosta.

 

Rufus Panelius

KENKKUn jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.