Mot nya utvecklingssamarbeten i Afrika

FSF har redan mycket erfarenhet av utvecklingssamarbetesprojekt i Afrika. 2013–2015 förverkligades ett projekt i Mocambique och sedan 2019 samarbetar FSF med ECDD i Etiopien för att stöda funktionshindrade studerandes utbildningsmöjligheter på universitetsnivå. Med tanke på att Finlands utrikesministerium också lägger speciell tyngd på utvecklingssamarbete i Afrika är det naturligt för FSF att än en gång söka samarbetspartners på denna enorma kontinent, den här gången i Zambia.

För att använda sig av ett redan beprövat koncept strävar FSF efter att också i Zambia stöda funktionshindrade studerande och söker därför Utrikesministeriets finansiering för ett liknande projekt som det i Etiopien. Genom att dra lärdom av samarbetsprojektet i Etiopien har FSF redan samlat på sig en del erfarenhet och expertis.

Kring 11 % av populationen i Zambia lever med något funktionshinder och sedan 2012 garanteras deras rättigheter till jämlik utbildning genom lag. Ändå upplever många fortsatt diskriminering och stora utmaningar för att fullt integreras i samhället. Attityderna har inte förändrats lika fort som lagstiftningen och medvetenheten om funktionshindrades vardag är fortsättningsvis låg. I universiteten är det därför ofta svårt att förverkliga inkluderande undervisning såsom intagnings- och examinationsformer anpassade så att personer med exempelvis en synnedsättning har möjlighet att genomföra dem. Material som behövs för studierna, såsom litteratur i punktskrift eller inspelningsapparater, kan också vara svåra eller omöjliga att få tag på. Också något så konkret som att vissa byggnader eller klassrum är otillgängliga för någon i rullstol är ett enormt problem.

Tillsammans med samarbetspartnern Vilole Images Productions, som tidigare också samarbetat med Kynnys ry, är syftet med projektet som kallas Zambia Inclusive Higher Education Project (ZIHEP) att garantera funktionshindrade studerandes rätt till inkluderande och jämlik utbildning på samma villkor som för andra studeranden. Genom utbildningar, workshops och investeringar i studiematerial och -utrymmen skulle utvecklingssamarbetet skapa en hållbar och varaktig förändring.

 

Rufus Panelius

KENKKU medlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.