Kokoomus tarjoaa opiskelijoille lähinnä lämmintä kättä

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kirjoittaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden vaaliohjelmista blogit, joissa ohjelmien risuja ja ruusuja tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Ensimmäisenä vuorossa on kokoomus.

Kokoomuksen vaaliohjelmasta löytyy kipeästi kaivattuja kirjauksia, joskin monet opiskelijoille tärkeät kirjaukset joko uupuvat kokonaan tai kaipaavat lisää kunnianhimoa.

Terapiatakuu on tervetullut, mutta todelliset panostukset opiskelijoiden hyvinvointiin puuttuvat

Ruusuja kokoomus saa terapiatakuusta. Terapiatakuu on noussut kokoomukselle tärkeäksi teemaksi ja hyvä niin. Kysymykseksi nouseekin, kuinka terapiatakuu totetetaan, kun riittävää työvoimaa ei ole saatavilla. Sekä kokoomuksen puoluekokous että eduskuntaryhmä ovat kannattaneet psykoterapiakoulutuksen maksuttomuutta. Linjaa ei kuitenkaan löydy kokoomuksen eduskuntavaaliohjelmasta. Nyt me opiskelijat kysymme, mikä on kokoomuksen linja?

Ohjelma sisältää kauniita sanoja hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisystä muttei sanaakaan opiskelijoiden toimeentulosta. Tiesittekö, että heikko toimeentulo on vahvasti kytköksissä mielenterveyden oireiluun? Opiskelijat kärsivät muuhun väestöön verrattuna selkeästi enemmän mielenterveyden haasteista. Jos kokoomus haluaa ennaltaehkäistä hyvinvoinnin ongelmia, suosittelemme lämpimästi kirjausta opintorahan 100 euron tasokorotuksesta.

Pääomituksista pitäisi päästä perusrahoitukseen

Koulutuspolitiikan saralla kokoomus aikoo pitää kiinni korkeakoulutettujen osuuden kasvattamisesta 50 prosenttiin, hienoa! Koulutuspoliittisessa ohjelmassaan kokoomus aikoo lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja ja rahoittaa ne pysyvällä määrärahalla. Toivottavasti tämä tarkoittaa juurikin täysimääräistä rahoitusta rahoitusmallin kautta jaettavaan perusrahoitukseen. Maksuttoman koulutuksen varmistaminen on myös kriittinen tämän tavoitteen toteutumiseksi, ja se tulee kokoomuksen muistaa hallitusneuvottelujen aikana.

Kokoomus haluaa lisätä myös yliopistojen autonomiaa pääomittamisella. Tämä on toki mukava lisä perusrahoituksen päälle, mutta sillä ei turvata yliopistojen perustoiminnan jatkuvuutta tai saavuteta koulutustason nostotavoitetta, ellei tähän käytetä tähtitieteellisiä summia. Kokoomuksen koulutuspoliittisessa ohjelmassa esittämä miljardi ei siis missään tapauksessa riitä. Pääomittamisen tuottamat tulot eivät myöskään ole yliopistojen tarvitsemaan ennakoitavaa ja vakaata rahoitusta.

Kansainvälisyyden edistäminen kannatettavaa

Toivotamme tervetulleeksi kansainvälisen rekrytoinnin nopeuttamisen sekä kansainvälisen rekrytoinnin ketjun byrokratian keventämisen. Työelämään pääsy on keskeisessä roolissa kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien integroitumisessa.

Pidämme hyvänä myös kirjausta aktiivisen ja ennakoivan EU-toiminnan puolesta. Eurooppalaiset korkeakouluallianssit vaativat myös Suomelta oma-aloitteisempaa roolia. Mielestämme Suomen tulee vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni ohjaa isomman osan budjetistaan ja rahoituskehyksestään koulutukseen ja tieteen kehittämiseen. Miten kokoomus kehittäisi eurooppalaista koulutusaluetta?

Kokoomus haluaa myös lisätä koulutuksen kansainvälisyyttä. Mielestämme EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut poistaminen olisi tähän oiva keino!

Kestävän kehityksen konkretia puuttuu

Kirjaukset kestävän kehityksen osalta ovat sinänsä kannatettavia, mutta niistä puuttuu konkretia sekä tavoiteajat. Jäämme kaipaamaan myös selkeämpiä kirjauksia luontokadon torjuntaan. Millaisiin resursseihin ja prioriteetteihin kokoomus on sitoutunut kehitysyhteistyössä ja ympäristöpolitiikassa? Suomi on sitoutunut sekä YK:ssa että EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyövaransa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä luontokadon pysäyttämiseen 2030 mennessä.

Toivotamme tervetulleeksi tavoitteet kustannustehokkaista päästövähennyksistä – moni päästövähennys voitaisiin saavuttaa kustannustehokkaammin kuin nykyään, jos päättäjät löytäisivät yhteisymmärryksen poliittista ohjaamista esimerkiksi ruokatuotannon kysymyksissä.

Risut:

  • Missä maksuton koulutus?
  • Kuinka aiotte ennaltaehkäistä mielenterveyskriisiä ilman että puhutte opiskelijoiden toimeentulosta?
  • Pääomitus ei ratkaise korkeakoulujen rahoitusvajetta

Ruusut:

  • Askel oikeaan suuntaan terapiatakuulla
  • Uusien aloituspaikkojen pysyvä rahoitus
  • Kansainvälisten opiskelijoiden byrokratian keventäminen ja aktiivisen roolin ottaminen EU-toiminnassa

 

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.