Samlingspartiet har främst tomma ord att erbjuda studerande

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Först ut är Samlingspartiet.

Samlingspartiets valprogram innehåller välbehövliga punkter, även om många av de punkter som är viktiga för de studerande antingen saknas helt och hållet eller behöver vara mer ambitiösa.

Terapigarantin är välkommen, men de verkliga investeringarna i studerandenas välbefinnande saknas

Samlingspartiet får rosor för terapigarantin. Terapigarantin har med rätta blivit ett viktigt tema för samlingspartiet. Frågan är hur man ska genomföra terapigarantin när det inte finns tillräckligt med arbetskraft. Både Samlingspartiets partikongress och riksdagsgruppen har stött gratis utbildning i psykoterapi. Denna linje återfinns dock inte i Samlingspartiets riksdagsvalprogram. Nu frågar vi studerande oss: Vad är Samlingspartiets linje?

Programmet innehåller fina ord om att förebygga problem med välbefinnande, men inte ett ord om studerandenas utkomst. Visste ni att dåliga utkomstmöjligheter är starkt kopplade till symptom på psykisk ohälsa? Jämfört med resten av befolkningen lider studerande i betydligt högre grad av psykiska problem. Om Samlingspartiet vill förebygga problem med välbefinnande rekommenderar vi varmt att man inkluderar en nivåhöjning på 100 euro för studiestödet.

Från kapitalisering till basfinansiering

När det gäller utbildningspolitiken kommer Samlingspartiet att hålla fast vid sitt mål att öka andelen högskoleutbildade till 50 procent, vilket är fint! I sitt utbildningspolitiska program vill Samlingspartiet öka antalet högskoleplatser och finansiera dem med ett bestående anslag. Förhoppningsvis innebär detta full finansiering av den basfinansiering som fördelas genom finansieringsmodellen. Att garantera gratis utbildning är också avgörande för att uppnå detta mål, och det bör Samlingspartiet komma ihåg under regeringsförhandlingarna.

Samlingspartiet vill också öka universitetens självständighet genom att kapitalisera dem. Detta är i och för sig ett trevligt tillägg till basfinansieringen, men det kommer inte att säkerställa kontinuiteten i universitetens grundläggande verksamhet eller uppnå målet att höja utbildningsnivån om inte astronomiska summor används för detta. Den miljard som Samlingspartiet föreslår i sitt utbildningspolitiska program är därför absolut inte tillräcklig. Dessutom utgör de intäkter som genereras genom kapitalisering inte den förutsägbara och stabila finansiering som universiteten behöver.

Främjande av internationalism bör stödjas

Vi välkomnar att den internationella rekryteringen påskyndas och att byråkratin i den internationella rekryteringskedjan minskas. Tillgång till arbete är en nyckelfaktor för integrationen av internationella studenter och experter.

Vi välkomnar också att EU har vidtagit aktiva och proaktiva åtgärder. Europeiska högskoleallianser kräver också att Finland ska ta en mer proaktiv roll. Vi anser att Finland bör påverka Europeiska unionen så att en större del av budgeten och den ekonomiska ramen går till utbildning och vetenskaplig utveckling. Hur skulle Samlingspartiet utveckla det europeiska utbildningsområdet?

Samlingspartiet vill också göra utbildningen mer internationell. Vi anser att ett avskaffande av läsårsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES skulle vara ett bra sätt att göra detta!

Konkretion för hållbar utveckling saknas

Inläggen om hållbar utveckling är välkomna i sig, men de saknar konkretion och måldatum. Vi skulle också vilja se tydligare skrivelser om att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Vilka resurser och prioriteringar har Samlingspartiet åtagit sig att använda inom utvecklingssamarbetet och miljöpolitiken? Finland har både i FN och EU åtagit sig att öka sin budget för utvecklingssamarbete till 0,7 procent av BNP och att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030.

Vi välkomnar mål för kostnadseffektiva utsläppsminskningar – många utsläppsminskningar skulle kunna uppnås på ett mer kostnadseffektivt sätt än för närvarande om beslutsfattarna kunde enas om politiska riktlinjer i frågor som till exempel livsmedelsproduktion.

Ris:

  • Var är den avgiftsfria utbildningen?
  • Hur tänker ni förebygga krisen inom den psykiska hälsan utan att tala om studerandenas utkomst?
  • Kapitalisering kommer inte att lösa finansieringsbristen inom högskolorna.

Ros:

  • Ett steg i rätt riktning med terapigarantin
  • Permanent finansiering av nya studieplatser
  • Minskning av byråkratin för internationella studenter och en aktiv roll i EU:s verksamhet

 

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.