Korkeakouluopiskelijoiden soittokierrokseen vastasi 656 vaaliehdokasta: 80 % vastanneista korottaisi opintorahaa 100 eurolla

Tiedote 27.3.

Julkaisuvapaa heti

 

Korkeakouluopiskelijoiden soittokierros toteutettiin 25.2.–24.3.2019, jonka aikana kerättiin vastauksia eduskuntavaaleissa 2019 ehdolla olevilta poliitikoilta. Soitoilla kerättiin vastauksia korkeakoulutuksen rahoitukseen, opiskelijoihin sekä ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. Kierrosta täydennettiin sähköisellä kyselyllä, johon ehdokkailla oli mahdollisuus vastata, jos heitä ei tavoitettu puhelimitse. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin yhteisen vaalikampanjan soittokierroksen toteuttivat opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat kaikissa vaalipiireissä.

Korkeakouluopiskelijoiden soittokierros tavoitti yhteensä jopa 656 ehdokasta, eli 38 prosenttia nykyisten eduskuntapuolueiden ehdokkaista. Istuvista kansanedustajista kyselyyn vastasi tosin vain 34 henkilöä, eli noin joka viides uudelleen ehdolla olevista edustajista.

Keskustan, kokoomuksen, SDP:n, vihreiden sekä vasemmistoliiton vastaajien otanta edustaa yli 40 % puolueiden ehdokkaista. Kristillisdemokraattien osuus oli 37 %, perussuomalaisten 26 % ja RKP:n 23 %.

Eniten vastauksia saatiin Savo-Karjalan (68 %) ja Pirkanmaan ehdokkailta (58 %). Pienin otanta kerättiin Hämeen (18 %), Kaakkois-Suomen (15 %) ja Lapin (15 %) vaalipiireissä.

“Saamamme vastaukset ovat opiskelijoiden ja koulutuksen kannalta lupaavia. Toivomme, että soittokierroksella ilmenneet asenteet tulevat konkretisoitumaan hallitusohjelmassa”, sanoo SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen.

“Mahtavaa, että vastauksia saatiin soittokierroksella lähes 700. Kaikille 19 eduskuntavaaleissa rekisteröidylle puolueelle on lisäksi lähetetty kysely opiskelijaliikkeen hallitusohjelmatavoitteista. Kyselyn tulokset sekä soittokierroksen tarkemmat vaalipiirikohtaiset tulokset julkaistaan myöhemmin”, tarkentaa SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen.

 

Puolueiden vastaukset

 

Soittokierroksella ehdokkailta kysyttiin seuraavat viisi kysymystä:

  • Tulisiko mielestäsi kaiken perustutkintoon johtavan koulutuksen olla maksutonta?
  • Pitäisikö mielestäsi korkeakoulujen perusrahoitusta lisätä?
  • Kannatatko 100 euron korotusta opintorahaan?
  • Tulisiko opiskelijoiden mielestäsi olla osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta?
  • Tulisiko vero- ja tukijärjestelmiä muuttaa mielestäsi niin, että ne kannustaisivat vahvasti päästöjen vähentämiseen?

Kaikki viisi kysymystä saivat vastanneiden enemmistön tuekseen. Korkeakoulutuksen perusrahoitus ja opiskelijoiden ottaminen osaksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta saivat laajimman tuen 91 prosentin osuudella. 80 prosenttia vastanneista kannatti sadan euron korotusta opintorahaan. Kysymyksen ”perustutkintoon johtavan koulutuksen tulisi olla maksutonta” kanssa samaa mieltä olivat 88 % vastanneista. 87 % vastanneista oli sitä mieltä, että vero- ja tukijärjestelmiä muuttaa niin, että ne kannustaisivat vahvasti päästöjen vähentämiseen.

Nykyisten kansanedustajien 34:stä vastauksesta kysymys korkeakoulutuksen perusrahoituksen lisäämisestä sai yksimielisen tuen. Opintorahan korotus puolestaan sai hieman pienemmän tuen kuin koko kyselyyn vastanneiden tuloksissa.

Korkeakoulutuksen maksuttomuus -väitteessä 5 nykyisten kansanedustajien vastaajaa täsmensi, että koulutuksen tulee olla maksutonta vain suomalaisille.

 

Puoluekohtaiset vastaukset

 

Puolueiden vastauksissa: jos ehdokas ei vastannut kyllä tai ei, vastaus tulkittiin ei-vastaukseksi kyselyn tuloksissa.

Eniten samaa mieltä opiskelijaliikkeen kysymysten kanssa olivat vasemmistoliiton, vihreiden, RKP:n ja SDP:n ehdokkaat.

 

Perustutkintoon johtavan koulutuksen tulisi olla maksutonta? Korkeakoulujen perusrahoitusta tulisi lisätä? 100 euron korotus opintorahaan? Opiskelijoiden tulisi olla osana sotu-uudistusta? Vero- ja tukijärjestelmien muuttaminen päästöjen vähentämistä tukeviksi? Keskiarvo
Keskusta 79% 84% 67% 86% 87% 80%
Kokoomus 80% 89% 45% 83% 93% 78%
SDP 96% 98% 87% 95% 94% 94%
Perussuomalaiset 75% 75% 82% 89% 40% 72%
Vasemmistoliitto 98% 97% 97% 98% 96% 97%
Vihreät 98% 98% 94% 97% 99% 97%
RKP 100% 100% 91% 83% 100% 95%
KD 86% 91% 81% 93% 81% 87%
Siniset 81% 86% 81% 81% 67% 79%
Kaikki 88% 91% 80% 91% 87% 87%

 

 

Lisätietoja:

 

SYL:n viestintäasiantuntija Liisa Kontunen

puh. 041 515 2228

liisa.kontunen@syl.fi

 

SAMOKin sosiaalipolitiikan asiantuntija Eero Löytömäki

puh. 050 389 1015

eero.loytomaki@samok.fi

 

SYL:n vaalikoordinaattori Hanna Kemppainen

puh. 040 667 4191

hanna.kemppainen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.