Koronavuosi Etiopiassa – inkluusiota, tukea ja toimia pandemian ehkäisemiseksi

Vammaisia henkilöitä hyväksytään opiskelijoiksi Etiopian julkisiin yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin kasvavissa määrin. Oppilaitokset eivät kuitenkaan aina pysty tarjoamaan  tarvittavaa tukea opintoihin. Haasteita on erilaisten palveluiden sekä esimerkiksi pistekirjoituksella tai äänitiedostona olevien oppimateriaalien saatavuudessa, viittomakielen tulkkauspalveluissa ja opiskelutilojen esteettömyydessä. SYL:n ja Kynnys ry:n yhteisen Empower-hankkeen avulla edistetään vammaisten yliopisto-opiskelijoiden asemaa ja opiskelumahdollisuuksia.

Pandemian vuoksi hankkeessa ei voitu viime vuonna toteuttaa yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille suunniteltuja koulutuksia vammaisten opiskelijoiden inkluusion parantamiseksi. Pandemia ei ole silti estänyt kaikkia hanketoimintoja. Vähän ihmiskontakteja vaativia toimintoja, kuten yliopistojen esteettömyysmuutoksia ja apuvälinehankintoja pystyttiin toteuttamaan myös vuonna 2020. Osana hanketta jaettiin koronatilanteen vuoksi myös ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita.

SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta tiivisti vuoden 2020 tulokset seuraaviin kohtiin: 

  1. Jimman yliopistoon avattiin vammaispalvelukeskus. Uusi keskus palvelee vammaisia opiskelijoita tarjoamalla tarvittavia apuvälineitä sekä lainaamalla tietoteknisiä laitteita, kuten ääninauhureita.
  2. Yliopistoja muutettiin esteettömimmiksi ja yliopistot rahoittivat itse yhteensä 13 esteettömyysmuutosta kampuksilla. Osana hanketta kartoitettiin yliopistojen esteettömyyttä. Suositusten perusteella yliopistot rakensivat kampuksille liuskoja ja kynnyssiltoja, jotka mahdollistavat pääsyn luokkahuoneisiin ja kirjastoihin. Yliopistojen oman budjetin käyttö osoittaa niiden olevan sitoutuneita vastaamaan itsenäisesti vammaisten opiskelijoiden tarpeisiin.
  3. Yliopistojen vammaispalvelukeskuksiin hankittiin pyörätuoleja, tulostimia, kopiokoneita sekä muita välineitä. Nämä hankinnat lisäsivät osaltaan yliopistojen kykyä tukea vammaisia opiskelijoita opinnoissaan.
  4. Parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja jaettiin kolmen hankeyliopiston kesken. Kaikki kohdeyliopistot jakoivat kokemuksiaan voidakseen vertaisoppia lisää vammaisten opiskelijoiden tukemisesta kampuksilla. Yliopistojen ja opiskelijajärjestöjen edustajat vierailivat myös Dillan yliopiston vammaispalvelukeskuksessa.
  5. Pandemian vuoksi hankimme ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita 335 vammaiselle henkilöille. Lisäksi tietoa koronaviruksesta jaettiin erilaisille vammaisryhmille. Pandemiaan on reagoitu myös siten, että koulutuksista käyttämättä jääneillä varoilla hankittiin korona-hätäapuna köyhille vammaisille henkilölle ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita. Kumppanijärjestömme ECDD:n johdolla laadittiin myös eri vammaisryhmille saavutettavassa muodossa olevaa tietoa koronaviruksesta. Esimerkiksi televisioon tehtiin lyhyt koronatiedote viittomakielelle tulkattuna.

SYL:n hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen ECDD-järjestön kanssa ja Kynnys ry:n tuella kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopian Dillassa, Debre Berhanissa ja Jimmassa. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2022 ja sen tavoitteena on vammaisten opiskelijoiden koulutuksen ja aseman parantaminen niin, että he voivat osallistua opetukseen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä muiden opiskelijoiden tavoin.

Etiopia-hanketiimi

SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuttelukunta

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.