Coronaåret i Etiopien – inklusion, stöd och åtgärder för att motverka pandemin

Studerande med funktionsnedsättningar blir allt oftare antagna till offentliga universitet och andra högskolor i Etiopien, men de här institutionerna kan inte erbjuda det stöd som studerande behöver. Trots att högskolorna har förbundit sig att stödja studerande med funktionsnedsättningar finns det till exempel ofta inte dokument i punktskrift eller i audioformat, och teckenspråkstolkning, tillgängliga klassrum och andra tjänster är ofta inte tillgängliga. Projektet the Empowerment and Mainstreaming of Persons with Disabilities in Higher Education (EMPOWER) har som mål att förbättra ställningen och studiemöjligheterna för universitetsstuderande med funktionsnedsättningar.

På grund av pandemin har vi inte kunnat implementera planerade kurser för universitetspersonal och studenter för att förbättra inkluderingen av studenter med funktionsnedsättning. Pandemin har ändå inte stoppat all verksamhet, även om det går lite långsammare. Även år 2020 har man kunnat genomföra projektaktiviteter som kräver lite mänsklig kontakt, såsom tillgänglighetsändringar vid universiteten och inköp av hjälpmedel.

FSF:s Delegation för utvecklingssamarbete har sammanfattat resultaten från 2020 i fem punkter nedan:

  1. Ett servicecenter för studerande med funktionsnedsättningar öppnades vid universitetet i Jimma. Det nya centret hjälper studerande med funktionsnedsättningar; det erbjuder studerande de hjälpmedel som de behöver och möjlighet att använda eller låna it-utrustning, såsom diktafoner.
  2. Universiteten gjorde 13 tillgänglighetsanpassningar på campus med egen budget. Universiteten utförde anpassningsarbeten på campus med egen budget. Till dessa hör ramper och broar som gör det möjligt för studerande att komma in i klassrum och bibliotek. Det här visar att universiteten har förbundit sig att tillgodose de behov som studerande med funktionsnedsättningar har.
  3. Vi levererade rullstolar, skrivare, kopiatorer och annan utrustning till universitetens servicecenter för studerande med funktionsnedsättningar. De här inköpen ökade universitetens förmåga att stödja studerande med funktionsnedsättningar i deras studier.
  4. Bästa praxis delades med de tre universiteten i Etiopien. Ett besök med erfarenhetsutbyte gjordes med representanter för de deltagande universiteten i Etiopien för att lära sig bästa praxis för att stödja studerande med funktionsnedsättningar på campus. I programmet ingick också ett besök på servicecentret för studerande med funktionsnedsättningar i Dilla och presentationer av varje universitet.
  5. Reaktion på COVID-19: Distribution av baslivsmedel, sanitär utrustning och hygienartiklar. Information om coronaviruset förmedlades i ett format som är tillgängligt för olika grupper av personer med funktionsnedsättningar. Man har även reagerat på pandemin genom att använda outnyttjade medel från kursverksamheten för coronanödhjälp i form av livsmedelsbistånd och hygienartiklar till 335 fattiga funktionshindrade personer. Under ledning av vår partnerorganisation ECDD sammanställdes också information om COVID-19-viruset i ett format som är tillgängligt för olika grupper med funktionsnedsättning: till exempel producerade man ett kort informationsinslag om coronaviruset på teckenspråk för TV.

FSF:s projekt genomförs vid tre statliga universitet i Etiopien i samarbete med den lokala organisationen ECDD och med stöd av Tröskeln rf. Projektet genomförs under 2019–2022, och det har som mål att förbättra utbildningen och ställningen för studerande med funktionsnedsättningar så att de kan delta i undervisningen, avlägga examina och sysselsättas på samma sätt som andra studerande.

FSF:s Delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU)

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.