Etäopinnot, yksinäisyys ja taloudellinen tilanne heikentäneet monen korkeakouluopiskelijan hyvinvointia

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti tänä keväänä korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT). Viimeisin KOTT-kyselytutkimus tätä ennen on vuodelta 2016. KOTT tuottaa äärettömän tarpeellista ajankohtaista tietoa Suomen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. THL julkaisi 16.6. koronasidonnaisia tuloksia tutkimuksesta, kun taas loput kyselytulokset ja niiden analyysit julkistetaan myöhemmin.

Mitä niin sanotut ”koronatulokset” kertovat yli 5 000 korkeakouluopiskelijan tiivistämänä?

Yhteensä 70 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kokee, että opiskelu on vaikeutunut koronatilanteen aikana. Samalla joka viides kyselyyn vastannut sanoo, että opiskelu on hieman helpottunut vallinneessa ajassa ja vapaa-aika lisääntynyt. Yli puolet vastanneista kokee yksinäisyyden lisääntyneen. Yksinäisyyden lisääntyminen koskettaa useammin yksin asuvaa perheellisiin verrattuna. Noin 40 prosenttia opiskelijoista kokee, että oma taloudellinen tilanne on heikentynyt vähintään jonkin verran koronan alla. Sen taustalla on ainakin koronan takia heikentynyt työllisyystilanne erityisesti opintojen ohessa tehtävien töiden ja kesätöiden osalta. Joka kolmannella kyselytutkimukseen vastanneella on päihteiden käyttö vähentynyt koronan aikana.

Vuoden 2016 KOTT-tuloksissa oli viitteitä täysin samoista aiheista, jotka ovat järjestelmällisesti heikentäneet korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia: heikko toimeentulo, sosiaalisten suhteiden puute ja opintojen etenemiseen liittyvät haasteet ovat olleet opiskelijoiden huolenaiheita myös viisi vuotta sitten. Koronapandemia ja -epidemia on tässä kohtaa ennen kaikkea alleviivannut ja nyt KOTT 2021 -tutkimuksenkin alustavien tulosten myötä sanallistanut sitä, miten eriarvoisessa asemassa eri opiskelijat eri elämäntilanteissa ovat toisiinsakin nähden.

Mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä tehdään korkeakouluopiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin eteen poliittisessa päätöksenteossa, palveluiden osalta ja korkeakouluissa?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on huhtikuussa saanut käyttöönsä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämän ja viime vuonna hallituksen lisätalousarvion kautta kohdennetun 5 miljoonan euron määrärahan niin sanotun depressiokoulutoiminnan vakiinnuttamiseen ja chat-palveluiden lisäämiseen. Muun muassa ylioppilaskuntien ja korkeakoulujen erityisavustushankkeita jatketaan vähintään 4 miljoonan euron muodossa opiskelijahyvinvointi- ja ohjauskärjellä. YTHS on nyt kesäkuussa käynnistänyt korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen projektin vuosiksi 2021-2025, jonka avulla pyritään vahvistamaan korkeakoulujen arjessa tehtävää opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämistä.

Eduskunnan äskettäisistä puoliväliriihineuvotteluista ei jäänyt mitään käteen korkeakouluopiskelijoille. Koronankin myötä heikentyneeseen opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien valuvikojen paikkaaminen ei hoidu pelkillä tilkkutäkkimäisillä laastareilla, vaan keskeistä olisi muun muassa pistää opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelut kuntoon esimerkiksi korkeakoulujen perusrahoitusta lisäämällä. Nyt julkaistut ensimmäiset KOTT 2021 -tulokset tukevat sitä työtä, mitä ylioppilasliike on esimerkiksi sitten KOTT 2016 -tutkimuksen tulosten perusteella tehnyt: opiskelijoiden toimeentuloon, sosiaalisiin suhteisiin ja opintojen etenemiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen täytyy panostaa määrätietoisesti poliittisessa päätöksenteossa, opiskelijoiden palveluissa sekä korkeakoulujen arjessa. Jäämme SYL:ssä mielenkiinnolla odottamaan seuraavien KOTT 2021 -tulosten julkistamista.

 

Touko Niinimäki

Sosiaalipolitiikan asiantuntija

Touko Niinimäki
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.