Koulutuksen maksuttomuus on saavutettavuus- ja yhdenvertaisuuskysymys

Sivistysvaliokunta hylkäsi pari viikkoa sitten laajaa kannatusta saaneen kansalaisaloitteen maksuttomasta toisesta asteesta. Se on sääli, sillä useamman järjestön yhdessä työstämän ja edistämän aloitteen hyväksyminen olisi teko saavutettavamman ja yhdenvertaisemman koulutuksen puolesta. Se olisi myös askel OKM:n korkeakouluvision 50 % korkeakoulutusasteen saavuttamiseksi.

Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen mukaan toisen asteen opintojen kokonaiskustannukset voivat nousta jopa tuhansien eurojen suuruisiksi. Lisäksi opintojen todelliset kustannukset selviävät usein vasta opintojen alettua, ja erityisesti yllättävät, äkilliset kulut ajavat vähävaraisia perheitä talousahdinkoon. Kalliit oppimateriaalit ja muut opintoihin liittyvät kustannukset rajaavat nuoria toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle ja saattavat johtaa opintojen keskeytymiseen. Toisen asteen vaikutukset kantavat myös korkeakouluihin. Kun vähävaraisimmat rajautuvat toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle, eriarvoisuus lisääntyy myös korkeakouluissa.  

Toisen asteen kustannukset ovat nousseet samalla, kun koulutuksen merkitys on kasvanut. Pelkän peruskoulun käyneiden työttömyys on selvästi korkeampi kuin muiden. Koulutus vähentää tunnetusti myös syrjäytymisen riskiä nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Aidosti maksuton toinen aste tekisi peruskoulun jälkeiset opinnot mahdolliseksi yhä useammalle nuorelle ja helpottaisi eri taustaisten nuorten pääsyä toiselle asteelle ja sieltä edelleen korkeakoulutuksen piiriin.

Aikana, jolloin nuorten äänestysprosentti poliittisissa vaaleissa on alhainen, yhteiskunnan tulisi kannustaa nuoria osallistumaan päätöksentekoon entistä enemmän. Aloite toisen asteen maksuttomuudesta on etenkin nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen hartiavoimin tekemän työn tulosta. Aloitteen kaatuminen muotoseikkaan on tästä syystä erityisen harmillista ja omiaan heikentämään nuorten uskoa politiikkaan ja yhteiskuntaan.

Eduskunnan sivistyslakivaliokunta hylkäsi aloitteen pari viikkoa sitten lakiteknisen muotoseikan vuoksi. Valiokunta esitti myös kahta lausumaa, jotka ovat alkuperäistä aloitetta lievempiä, eivätkä vaadi samalla tavoin suoria toimenpiteitä aloitteen toteuttamiseksi. Oppositiopuolueet kuitenkin jättivät valiokunnan päätöksestä vastalauseen ja lausuman, jonka mukaan aloite tulisi toimittaa hallitukselle toimenpiteitä varten. Näin ollen aloitteesta äänestetään vielä eduskunnassa tällä viikolla. Tiivistetysti äänestyksessä ovat vastakkain käytännössä alkuperäinen, velvoittava aloite ja sivistysvaliokunnan esittämät lievemmät lausumat, joissa painotetaan oppimateriaalikustannusten selvittämistä ja niistä tiedottamista ja seurataan opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä. Tarvittaessa tehtäisiin jatkotoimenpiteitä.

Aidosti maksuton toinen aste olisi teko saavutettavamman ja yhdenvertaisemman koulutuksen puolesta. Suomea rakennetaan korkealla osaamisella. Korkea osaaminen kuitenkin vaatii eheää koulutuspolkua aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tälle hyvinvointiyhteiskunnan on pystyttävä tarjoamaan edellytykset ja maksuton koulutus on tässä keskeisessä roolissa.

 

Helmi Andersson,

SYL:n hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.