Utbildningens avgiftsfrihet är en tillgänglighets- och jämlikhetsfråga

Förra veckan förkastade kulturutskottet ett medborgarinitiativ om en avgiftsfri utbildning på andra stadiet som fått ett brett understöd. Det är synd; om utskottet godkänt initiativet, som bearbetats och främjats av flera olika organisationer, hade det varit en gärning för en mer tillgänglig och jämlik utbildning. Det hade också varit ett steg mot målet att uppnå en 50 procents högskoleutbildningsgrad som ingår i Undervisnings- och kulturministeriets högskolevision.

Enligt en utredning som gjorts av Rädda Barnen rf kan de totala kostnaderna för studier på andra stadiet uppgå till tusentals euro. Dessutom framgår studiernas verkliga kostnader ofta först efter att studierna inletts, och plötsliga och överraskande utgifter kan leda till en ekonomisk kris för mindre bemedlade familjer. Dyra läromedel och andra kostnader som relaterar till studierna begränsar ungdomars tillgång till andra stadiets utbildning och kan leda till att studierna avbryts. Andra stadiets inverkan fortsätter också till högskolorna. När de minst bemedlade lämnas utanför andra stadiets utbildning, ökar även ojämlikheten i högskolorna.

Andra stadiets kostnader har ökat samtidigt som utbildningens betydelse har ökat. Arbetslösheten är betydligt högre bland dem som endast gått grundskolan än bland andra. Vi vet att utbildning också minskar risken för marginalisering i ungdomen och den tidiga vuxenåldern. En helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet skulle möjliggöra studier efter grundskolan för allt fler ungdomar och göra det lättare för unga från olika bakgrunder att ha tillgång till andra stadiet och gå vidare till högskoleutbildning.

I en tid när valdeltagandet bland unga är lågt i politiska val borde samhället uppmuntra ungdomarna att delta allt mer i beslutsfattandet. Initiativet om en avgiftsfri utbildning på andra stadiet är resultatet av arbete som särskilt utförts av ungdoms- och studerandeorganisationer. Därför är det särskilt förargligt att initiativet fälldes på grund av en formalitet, och det kommer att minska ungdomarnas förtroende för politiken och samhället.

Riksdagens kulturutskott förkastade initiativet på tisdagen på grund av en lagteknisk formalitet. Utskottet föreslog också två uttalanden som är lindrigare än det ursprungliga initiativet och som inte kräver direkta åtgärder på samma sätt för att verkställa initiativet. Oppositionspartierna reserverade sig beträffande utskottets beslut och gav ett utlåtande enligt vilket initiativet borde skickas till regeringen för vidare åtgärder. Därför kommer riksdagen ännu att rösta om initiativet denna vecka. Sammanfattningsvis är omröstningen i praktiken mellan det ursprungliga, förpliktande initiativet och kulturutskottets lindrigare uttalanden som betonar en utredning av kostnaderna för läromedel samt information om dem och som följer upp utvecklingen av kostnaderna som orsakas av studier. Vid behov vidtas vidare åtgärder.

En helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet skulle vara en gärning för en mer tillgänglig och jämlik utbildning. Finland byggs upp med hög kompetens. Hög kompetens kräver dock en enhetlig utbildningsväg från småbarnspedagogiken ända till högskoleutbildningen och det livslånga lärandet. Välfärdssamhället måste kunna erbjuda förutsättningar för detta, och en avgiftsfri utbildning spelar en mycket viktig roll.

 

Helmi Andersson,

FSF:s styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.