Koulutuslupaus

Koulutuslupaus oli korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen eduskuntavaalikampanja vuonna 2015. Sen toteuttivat Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK yhteistyössä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa.

Vaaliteemat

Koulutuksella asetetaan kurssi Suomen tulevaisuudelle.

Suomalaisen yhteiskunnan kulmakiviä ovat korkea osaaminen ja kansainvälisesti tunnettu koulutusjärjestelmämme. Panostamalla koulutukseen panostamme Suomen tulevaisuuteen. Korjaa Suomen kurssi, tee koulutuslupaus.

Varmistetaan suomalainen menestystarina – ei leikata koulutuksesta

Kuluvalla hallituskaudella korkeakoulutuksesta on leikattu satoja miljoonia euroja. Korkeakoulut ja opiskelijat ovat eläneet jatkuvien säästöjen sekä epävarmuuden keskellä. Leikkaamisen aika on nyt ohi. Ei katkota jalkoja Suomen tulevaisuudelta leikkaamalla koulutuksesta.

Koulutus on tutkitusti eniten hyvinvointia ja talouskasvua tuottava yksittäinen tekijä. Vain riittävästi resursoitu ja laadukas korkeakoulutus tuottaa osaamista, jolla pystymme luomaan innovaatioita ja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Innovaatiot luovat talouskasvua, hyvinvointia ja työpaikkoja. Näin huolehdimme kansainvälisestä kilpailukyvystä ja nostamme Suomen takaisin jaloilleen suosta, johon olemme vajonneet.

Annetaan opiskelijoille mahdollisuus keskittyä opiskeluun eikä heikennetä opintotukea

Opintotuen kiristämisen tie on käyty loppuun. Nyt on aika kääntää katseet korkeakouluihin ja niihin järjestelmiin, joilla tuetaan opiskelijoiden sujuvaa valmistumista: joustavilla opiskelumenetelmillä, mahdollisuudella opiskella ympärivuotisesti ja hyvällä opinto-ohjauksella. Nyt on aika olla tekemättä enää uusia heikennyksiä opiskelijoiden toimeentuloon vaan annetaan opiskelijoille mahdollisuus tehdä työnsä, opiskella ja valmistua.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa perheenlisäyksen tuomia kustannuksia ei oteta huomioon opintotuessa. 60 % opiskelijalapsiperheistä elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Suomen tulee tarttua toimeen opiskelijalapsiperheiden aseman parantamiseksi palauttamalla opintotuen huoltajakorotus.

Maksuton koulutus kaikille turvaa tasa-arvon ja kukoistavan talouden

Laadukas maksuton koulutus muodostaa perustan Suomen talouskasvulle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Koulutuksen maksuttomuus mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja sivistyksen kansalaisuudesta tai taustasta riippumatta. Tämä turvaa sen, että pieni maa pystyy valjastamaan saatavilla olevan osaamispotentiaalin täysimääräisesti. Se on välttämätöntä kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, sillä kehittyneiden OECD-maiden välisessä kilpailussa korkea koulutus on keskeinen talouskasvun eroja selittävä tekijä.

Oikeudenmukaisessa Suomessa koulutus ja sivistys on oikeus, ei etuoikeus. Maksuton koulutus on paras keino turvata yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet kaikille. Koulutuksen saavutettavuus ei saa olla kiinni yksilön taustasta tai varallisuudesta. Maksuton koulutus on sekä talouden että tasa-arvon näkökulmasta paras mahollinen investointi.

YTHS:n laajennus kaikille korkeakouluopiskelijoille takaa huomisen terveet työntekijät

Hyvä opiskelukyky edistää oppimista ja opintojen etenemistä ja sillä luodaan pohja tulevalle työkyvylle. Opiskelukykyinen opiskelija on huomisen terve ja työkykyinen työntekijä. Hyvinvoivat opiskelijat ovat lupaus pitkistä työurista.

Yli puolella opiskelijoista on terveysongelmia, jotka vaikuttavat opintojen sujumiseen. Siksi opiskelijoiden terveydenhuoltoon täytyy panostaa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) on paras osaaminen opiskelijoiden terveydestä, se tarjoaa laadukkaan ja lain edellyttämän tasoisen opiskeluterveydenhuollon ja opiskelijat ovat siihen tyytyväisiä.

YTHS:n toimintaedellytykset on turvattava terveydenhuollon rakennetta ja rahoitusta uudistettaessa. Lisäksi YTHS on laajennettava AMK-opiskelijoille, joiden nykyisissä terveyspalveluissa on pahoja puutteita. Näin opiskelijat saadaan yhdenvertaiseen asemaan ja hyvän terveydenhuollon piiriin.

Koulutuslupaukset

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK pyysivät helmikuussa 2015 eduskuntapuolueilta kyllä- ja ei-vastauksia seitsemään opiskeluun, koulutuksen rahoitukseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja terveydenhuoltoon liittyvään kysymykseen. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn. Katso puolueiden vastaukset väittämiin: Koulutuslupaus / puolueiden lupaukset.

Lupauksia kerättiin myös eduskuntavaaliehdokkailta eri puolilla Suomea.