Kutsu toimintaan – taataan toivo nuorille sukupolville!

“Tarvitsemme politiikkaa, joka luo toivoa!”

Tätä lausetta on toimistollamme viljelty runsaasti, kun olemme laatineet Nuorten aika -eduskuntavaaliohjelmamme. Vaaliohjelman valmistelun huipentaneessa heinäkuisessa julkistustilaisuudessa nostimme esiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miksi juuri nyt nuorten toivon herättäminen ja oikeudenmukainen sukupolvipolitiikka on tärkeää? Miten haluamme edistää parempaa sukupolvipolitiikkaa ensi vuoden vaaleissa?

Meistä on selvää, että jokainen sukupolvi kohtaa omat, erilaiset haasteensa. Minkälaisia haasteita nykypäivän parikymppisten sukupolvi sitten on kohdannut? Olen kertonut tätä samaa viestiä  aiemminkin, mutta ajattelen usein sitä, miten minä ja ikätoverini se on kokemuspohja, joka minulla on ja johon on luontevaa peilata olimme 1315 vuotiaita silloin, kun niin kutsuttu suuri lama alkoi.

Ikävuosina 1315 ajatukset, haaveet ja unelmat omasta tulevaisuudesta alkavat ensimmäistä kertaa hahmottua. Olemme kasvaneet ja aikuistuneet ajassa, jossa poliitikkojen ja johtavien yhteiskunnallisten vaikuttajien keskeinen viesti on ollut, että “nyt menee huonosti ja odottakaapa vain, miten huonosti kymmenen vuoden päästä menee”. Ajassa, jossa lööppien otsikot ovat kirkuneet: “Kaikki meni! Miten Suomi selviää?”

Onko ihme, jos silloin erityisesti nuoret ihmiset alkavat pohtia: miten minun käy, selviänkö minä? Lama on nyt selätetty, mutta sen vaikutus asenteisiin ja odotuksiin tulevaisuudesta heijastuu vielä pitkälle. Minusta on tärkeää, että tämä tausta otetaan huomioon vaaliohjelmaamme lukiessa.

Lama on myös luonut pohjan kehitykselle, jonka seurauksena valtaan ovat nousseet tai takertuneet kiinni esimerkiksi Putin, Trump, Erdoğan, Duterte, Orbán, Modi, Maduro ja Kaczyński. Olemme astuneet aikaan, jossa autoritaariset johtajat ympäri maailmaa ovat valmiita taivuttamaan ja vääntämään demokratian toimintaperiaatteita rikki vain kahmiakseen itselleen ja lähipiirilleen niin paljon valtaa ja rahaa kuin mahdollista. Kun tähän lisää vääjäämättä lähestyvän ympäristökatastrofin, tuntuu siltä kuin kriisit ja skandaalit olisivat astuneet osaksi arkipäiväämme pysyvästi. Synkistely ei ole ratkaisu, mutta taustat on hyvä tiedostaa.

Nuorten aika – ratkaisuja oikeudenmukaisempaan sukupolvipolitiikkaan

Tällaisten ongelmien edessä tarvitaan liikkeitä, jotka puhuvat toisenlaista kieltä. Kieltä, joka luo toivoa. Uskomme, että tämä ohjelma vastaa omalta osaltaan siihen haasteeseen. Toivon, että se voi olla sellainen progressiivinen alusta, jonka nuoret haluavat ja tarvitsevat. Alusta, johon me voimme peilata omia unelmiamme ja tarpeitamme. Erityisesti haluamme ohjelmamme kautta kiinnittää huomiota siihen, miten poliittiset päätökset vaikuttavat nuoriin ja tuleviin sukupolviin ja millaisia sukupolvipoliittisia päätöksiä nyt kipeästi kaivattaisiin.

Meille ensi eduskuntavaaleissa on kyse siitä, että sanomme yhdessä EI tälle vuosikymmenelle, joka on rapauttanut koulutusjärjestelmämme perustaa ja KYLLÄ progressiiviselle tulevaisuudelle, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua. Kyse on riittävästä opiskelija-asumisesta ja kohtuullisesta toimeentulosta. Uskomme, että jokaisella tulee olla oikeus riittävään sosiaaliturvaan tilanteen niin vaatiessa. Emme voi ennustaa tulevaisuutta varmaksi, mutta tiedämme nykyhetken tarpeen.

Meille kyse on myös kansainvälisyydestä, terveydenhuollosta, mielenterveydestä ja Euroopan unionista – politiikan eri lohkoista, jotka koemme opiskelijan kannalta merkitykselliseksi.

Erityisesti haluamme korostaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Myrkytämme omaa kotiamme ja aika on käymässä vähiin. Maailma on ilmastonmuutoksen myötä jakautumassa yhä vahvemmin voittajiin ja häviäjiin. Se on dystopia tänään, tässä ja nyt, joka meidän täytyy pysäyttää. Tarvitaan toimintaa.

Mitä pidemmälle odotamme, sitä korkeammaksi hinta kasvaa ja sitä nopeammin tarvittavat toimet tulisi tehdä. Tähän taisteluun tarvitaan mukaan kaikki puolue- ja kansalaisjärjestökentältä, toimialueesta riippumatta. Tämä on taistelu, jota emme voi hävitä. Emme, vaikka Donald Trump sitä miten haluaisi.

Me uskomme, että nämä toimet ovat parasta sukupolvipolitiikkaa. Nuorten taskuista on otettu jo riittävästi. Meille ja meidän jälkeemme tuleville on turvattava tarvittavat resurssit, jotta meillä on mahdollisuus uskoa omiin unelmiimme. Tarvittavat resurssit, jotta me voimme vuorollamme olla kantamassa niitä tässä yhteiskunnassa, jotka apua tarvitsevat. Nyt on aika toimia!

Uskon, että puhun usean opiskelija- ja nuorisojärjestön suulla, kun sanon: ole sinäkin sukupolvipolitiikan liittolainen! Hyvä sukupolvipolitiikan liittolainen uskoo, että myös tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus maksuttomaan koulutukseen, asuinkelpoiseen ja monimuotoiseen planeettaan sekä reiluun työelämään työelämän murroksesta huolimatta.

 

Miika Tiainen,

SYL:n puheenjohtaja

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.