Inbjudan till handling – vi inger de yngre generationerna hopp!

Vi behöver en hoppingivande politik. Så sade vi ofta på vårt kansli när vi utarbetade FSF:s valplattform för riksdagsvalet. I juli kulminerade utarbetandet av valplattformen i ett publiceringstillfälle där vi bland annat tog upp följande frågor: Varför är det viktigt att väcka hopp hos unga just nu? Varför är en rättvis generationspolitik viktig just nu? Hur vill vi främja en bättre generationspolitik i nästa års riksdagsval?

Vi anser att det är uppenbart att varje generation har sina olika utmaningar. Vilka utmaningar har dagens generation i tjugoårsåldern då mött? Jag har sagt det här förut men ofta funderar jag på hur jag och mina jämnåriga var mellan 13 och 15 år gamla när finanskrisen eller den så kallade stora lågkonjunkturen på 2000-talet började. Det är den erfarenhet jag har och mot den bakgrunden är det naturligt för mig att reflektera över vad som händer.

Som 13–15-åring börjar våra framtidstankar och -drömmar ta form för första gången. Vi har vuxit upp och blivit vuxna i en tid då samhällspåverkarnas viktigaste budskap har varit att ”nu går det dåligt men vänta bara hur dåligt det kommer att gå om tio år”. Vi har blivit vuxna i en tid då löpsedlarnas rubriker skriker: “Allt är förlorat! Hur klarar Finland?”

Inget under att speciellt unga börjar fundera på hur det går för dem och om de klarar sig. Nu har vi besegrat lågkonjunkturen, men den påverkar attityder och förväntningar långt in i framtiden. Jag anser att det är viktigt att du beaktar den här bakgrunden när du läser vår valplattform.

Finanskrisen har också lagt grund för en utveckling som lett till att makten har tagits eller behållits av exempelvis Putin, Trump, Erdoğan, Duterte, Orbán, Modi, Maduro och Kaczyński. Vi befinner oss i en tid där auktoritära ledare överallt i världen är redo att tänja på och vrida sönder demokratins principer bara för att tillskansa sig och sin närmaste krets så mycket makt och pengar som möjligt. När vi tillägger den oundvikligen hotande miljökatastrofen, känns det som om kriser och skandaler blivit en ständig del av vår vardag. Dysterhet är ingen lösning, men det är bra att vara medveten om bakomliggande faktorer.

Inför sådana här problem behöver vi rörelser som talar ett annat språk. Vi behöver ett språk som inger hopp. Vi tror att den här valplattformen för sin del möter den utmaningen. Jag hoppas att den kan vara en sådan progressiv plattform som unga vill ha och som de behöver. En plattform som avspeglar våra drömmar och behov. Med vår valplattform vill vi särskilt uppmärksamma konsekvenserna av politiska beslut för unga och kommande generationer samt hurdana generationspolitiska beslut behöver fattas omgående.

För oss handlar det kommande riksdagsvalet om att vi tillsammans säger NEJ till det här decenniet som undergrävt grunden för vårt utbildningssystem och vi säger JA till en progressiv framtid där var och en har likvärdiga möjligheter att utbilda sig. Det är en fråga om tillräckligt studentboende och en rimlig försörjning. Vi anser att var och en ska ha rätt till en tillräcklig social trygghet när hen behöver den. Vi kan inte säkert förutsäga framtiden men vi vet dagens behov.

För oss handlar det också om internationalism, hälsovård, psykisk hälsa och den Europeiska unionen – olika sektorer inom politiken som vi anser vara betydelsefulla för studerande.

Vi vill särskilt betona kampen mot klimatförändringen. Vi förgiftar vårt hem, och tiden håller på att ta slut. I och med klimatförändringen håller världen på att allt tydligare indelas i vinnare och förlorare. Det är en dystopi, här och nu, som vi måste stoppa i dag. Det behövs handling.

Ju längre vi väntar, desto högre blir priset och desto snabbare borde vi vidta nödvändiga åtgärder. Alla inom parti- och medborgarorganisationerna måste delta i den här kampen, oavsett verksamhetsområdet. Vi har inte råd att förlora den här kampen – hur mycket Donald Trump än vill att vi gör det.

Vi är övertygade om att de här åtgärderna utgör den bästa generationspolitiken. Det har redan tagits tillräckligt av de ungas pengar. Vi ska säkerställa tillräckliga resurser för oss och de efterföljande generationerna så att vi kan tro på våra drömmar. Tillräckliga resurser ska säkerställas så att vi för vår del kan hjälpa de personer i samhället som behöver hjälp. Nu är det dags för handling!

Jag tror att flera student- och ungdomsorganisationer håller med mig när jag säger: vi behöver dig som medhjälpare för generationspolitiken! Kom ihåg följande: en bra medhjälpare för generationspolitiken anser att även kommande generationer har rätt till avgiftsfri utbildning, en beboelig och mångsidig planet samt till ett rättvist arbetsliv, oavsett förändringarna i arbetslivet.

 

Miika Tiainen,

ordförande för FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.