Kuulumisia Etiopiasta

Vuonna 2019 alkanut hanke Etiopiassa on tulossa päätökseen. Viimeisimmän väliraportin saimme luettavaksi Etiopiasta lokakuussa 2022, ja koko hankkeen tuloksia kootaan yhteen ensi keväänä. Raporttien kautta olemme seuranneet projektin etenemistä ja kommunikoineet etiopialaisen kumppanin, ECDD:n (Ethiopian Center for Disability and Development) ja myös Suomen ulkoministeriön kanssa. Tänä vuonna kommunikaatio ei jäänyt etiopialaisten kanssa vain virtuaalivälitteiseksi, vaan pääsimme tapaamaan toisemme ECDD:n työntekijöiden vieraillessa Suomessa 24.10.–4.11.2022. Vieraaksemme saapuivat hankkeen koordinaattori Yohannes Teklay, viittomakielentulkki Andargachew Demssie ja hallintoasiantuntija Kebede Kedir.

Suomessa ECDD:n edustajien kanssa oli luvassa monipuolista ohjelmaa. Kävimme yhdessä Kynnys ry:n kanssa tapaamassa usein vammaisjärjestöjen sekä ulkoministeriön edustajia. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan eli JYYn toimistolla tutustuimme ylioppilaskunnan tekemään vaikuttamistyöhön ja kuulimme lisää vammaisten opiskelijoiden tilanteesta sekä siitä, miten JYY edistää saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Pisteenä iin päälle pääsimme nauttimaan etiopialaisesta ruuasta ja tutustumaan myös suomalaiseen kulttuuriin.

Mutta mitä voimme päätellä aluksi mainitusta raportista, eli mitä on tehty tänä keväänä? Projektin puitteissa on tuettu  vammaisten opiskelijoiden materiaalisia edellytyksiä osallistua korkeakouluopetukseen. Näitä edellytyksiä luovat muun muassa vammaispalvelukeskuksien palvelutarjonta, luentojen nauhoittaminen ja oppimateriaalien kääntäminen soveltuvilla tavoilla, esimerkiksi pistekirjoitukselle. Tarkoituksena on, että yliopistot jatkavat hankintoja myös hankkeen jälkeen. Lisäksi inkluusiota on tuettu tarjoamalla konsultaatiota ja koulutuksia, joilla on vahvistettu niin opiskelijoiden, oppilaitosten johdon, turvallisuushenkilökunnan kuin vammaispalvelukeskuksien henkilöstön osaamista ja tietoisuutta.

Edellä mainitut palvelut koskettivat yliopistojen tekemän arvion mukaan välittömästi yli sataa vammaista opiskelijaa, ja toiminnalla pyritään varmistamaan vammaisten opiskelijoiden opintopolkua aina yliopistoon kirjautumisesta valmistumiseen ja työllistymiseen. Merkillepantavaa on, että tänä vuonna vahvempaa yhteistyötä on tehty myös Etiopian opetusministeriön kanssa, jotta hankkeen oppeja voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää laajemmin muissakin yliopistoissa.

Kehitysyhteistyön tehostumisen merkiksi voidaan lukea myös sen, että tulevaisuudessa emme ainoastaan jatka yhteistyötä ECDD:n kanssa kolmessa uudessa yliopistossa, vaan aloitamme uuden hankkeen myös Sambiassa. Tästä lähtien KENKUn työ keskittyykin yhä enemmän kansainväliseen yhteistyöhön edellä mainittujen hankkeiden puitteissa. Kuten vastavuoroiset vierailut osoittavat, projektimme aktivoivat kansalaisyhteiskunnan kenttää ja korkeakouluopiskelijoita laaja-alaisesti, myös itse yhteistyösopimuksessa määriteltyjä partnereita kattavammin. Ja pian pääsemmekin kuulemaan, kuinka joulukuussa toteutuva vastavuoroinen matka Etiopiaan sujuu.

Inka Mantere
SYL:n kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäsen

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.