Hälsningar från Etiopien

Projektet vi startade år 2019 i Etiopien närmar sig sitt slut. Den senaste projektrapporten från Etiopien fick vi i oktober år 2022, och resultatet av hela projektet sammanställs i vår. Med hjälp av rapporterna har vi kunnat följa med hur projektet har framskridit och kommunicera såväl med vår etiopiska samarbetspart, ECDD (Ethiopian Centre for Disability and Development) som med Finlands utrikesministerium. I år förblev våra sammanträden med etiopierna dock inte enbart virtuella, då vi fick ett tillfälle att träffa varandra personligen under de ECDD-anställdas besök i Finland från den 24 oktober till den 4 november 2022. Vi fick besök av projektets koordinator Yohannes Teklay, tolk Andargachew Demssie och administrationsexpert Kebede Kedir.

Vi fick uppleva ett mångsidigt program i Finland tillsammans med ECDD-representanterna. Tillsammans med Kynnys rf träffade vi flera gånger olika företrädare för handikapporganisationer och utrikesministeriet. På studentkårens kontor vid Jyväskylä universitet bekantade vi oss med studentkårens påverkansarbete och fick höra om situationen för studenter med funktionsnedsättning vid universiteten samt om hur studentkåren främjar tillgänglighet. Som socker i botten fick vi sedan avnjuta en etiopisk middag och bekanta oss med finsk kultur.

Men vilka slutsatser kan vi dra av rapporten som vi nämnde i början, det vill säga vad har vi lyckats åstadkomma i år? Inom ramarna för projektet har vi ökat de materiella  delta i högre utbildning. De här förutsättningarna skapas bland annat genom handikappservicecentralernas tjänsteutbud, inspelningar av föreläsningar och översättning av läromedel på lämpliga sätt, såsom till punktskrift. Meningen är att universiteten fortsätter sina projekt även efter att projektet har avslutats. Dessutom har man understött inkludering genom att erbjuda konsultation och utbildning, vilket har stärkt kompetensen och medvetenheten hos studenter, ledningen vid läroanstalterna, säkerhetspersonal samt personal vid handikappservicecentraler.

Enligt universitetens bedömning har dessa tjänster haft en omedelbart inverkan på hundratals personer och verksamheten strävar efter att säkerställa studievägen för studenter med funktionsnedsättning, från den stund de registrerar sig vid universiteten ända fram till examen och anställning. Anmärkningsvärt är att vi i år har inlett ett ännu starkare samarbete även med det etiopiska utbildningsministeriet, så att projektets resultat och insamlad kunskap kan utnyttjas i en bredare omfattning även vid andra universitet i framtiden.

Även de följande sakerna kan ses som tecken på ett effektiverat utvecklingssamarbete. I framtiden kommer vi inte enbart att fortsätta samarbetet med ECDD inom tre nya universitet, utan startar även ett liknande projekt i Zambia. Från och med nu kommer KENKU:s arbete i allt högre grad att fokusera på internationellt samarbete inom ramen för de ovannämnda projekten. De ömsesidiga besöken visar att våra projekt mångsidigt aktiverar medborgarsamhällets fält för universitetsstudenter samt olika partner, även för partner som står utanför själva samarbetsavtalet. Snart får vi höra hur vår motsvarande resa till Etiopien i december har gått!

Inka Mantere
FSF:s Delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.