Liittokokous vahvisti suuntaviivat SYL:n kehitys­yhteistyölle vuosiksi 2017−2020

Liittokokous päätti yksimielisesti jatkaa SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa kehitysyhteistyösektorin rahoitushaasteista huolimatta. Toimintaa uudistetaan tiivistämällä SYL:n ja halukkaiden ylioppilaskuntien yhteistyötä eli hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan nykyistä enemmän yhdessä. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti ulkoasiainministeriöltä niin ulkomaan hankkeita kuin viestintä- ja globaalikasvatustyötä varten. Omarahoitusosuudet kerätään jatkossakin opiskelijoiden ja muiden lahjoituksilla.

Ulkomaan toiminnassa painotetaan SYL:n kehitysyhteistyöstrategian mukaisesti nykyistä vahvemmin koulutuksen saavutettavuutta ja laatua sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi painopiste siirtyy peruskoulusta kohti jatko- ja korkeakoulutusta, sillä SYL uskoo korkeakoulutettujen olevan avainasemassa koko yhteiskuntien kehittämisessä.

SYL jatkaa myös ylioppilaskuntien yhteistä globaalikasvatustoimintaa Suomessa. Viestintä- ja globaalikasvatustoiminta huipentuu jatkossakin kehitysyhteistyöviikkoon, mutta tapahtumia sijoitetaan jatkossa pidemmälle aikavälille. Viestintä- ja globaalikasvatushankkeissa haetaan entistä enemmän yhteyksiä työelämän ja globaalikysymysten välille, sillä maailmanlaajuiset asiat liittyvät nykyisin alaan kuin alaan.

Uusien suuntaviivojen mukaisten hankkeiden suunnittelu ja kumppanuuksien solmiminen pääsee kunnolla vauhtiin vuonna 2017. Hankkeita suunnitellaan yhdessä osallistumishalukkaiden ylioppilaskuntien kanssa, ja hakemukset on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 keväällä.

Salla Mäkelä
Kehitys­yhteistyö­­koordinaattori

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.