Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous: Ihmisoikeudet ja solidaarisuus ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan – SYL vaatii tukitoimia sotaa ja vainoa pakeneville opiskelijoille

Sota Ukrainassa on vaatinut suunnattomasti ihmishenkiä, pakottanut ukrainalaiset opiskelijat pakoon maasta tai rintamalle ja synkistänyt opiskelijoiden näkymiä kaikkialla Euroopassa. Kriisistä selviytyminen vaatii vankkaa sitoutumista ihmisoikeuksiin ja solidaarisuuteen. Raja-aitojen lisääntyessä vaadimme myös kansainvälisten opiskelijoiden aseman parantamista ja väkivaltaa ja vainoa pakenevien opiskelijoiden suojelemista.

Venäjän sotarikokset Ukrainaa kohtaan, laiton alueiden liittäminen ja siviilikohteiden pommittaminen on pakottanut miljoonat ukrainalaiset jättämään kotinsa, ajanut Euroopan energiakriisiin ja johtanut yhteiskunnallisten asenteiden huomattavaan kiristymiseen ympäri Euroopan. Sota on ollut samalla hyökkäys demokratiaa vastaan ja merkki maailman syventyvästä jakautumisesta autoritäärisiin ja demokraattisiin valtioihin. Kansainvälisen yhteistyön näkymät ovat olleet synkät.

Ohjusiskut Ukrainaan ovat iskeneet myös akateemiseen vapauteen, vapaaseen opiskelijaliikkeeseen, tieteeseen, tutkimukseen, opetukseen ja sivistykseen. Pommit ovat osuneet suoraan yliopistokampusten alueelle, ja suuri osa Ukrainan opiskelijoista on joutunut joko lähtemään rintamalle tai pakenemaan ulkomaille vailla tietoa tulevaisuudesta. Korkeakoulutuksen estyminen ja koulutettujen joutuminen pakolaisiksi vaikuttaa myös erittäin kielteisesti maahan, jossa aivovuoto on ollut vakava ongelma ennenkin.

Kriisit ovat aina vaikuttaneet opiskelijoihin merkittävästi. SYL on alun perin perustettu ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun opiskelijoiden kansainväliseen kongressiin Prahassa tarvittiin ylioppilaskuntien yhteinen edustaja vuonna 1921. Alusta alkaen kansainvälinen työ ja solidaarisuus on siis ollut liikkeemme ytimessä. Sadan vuoden aikana SYL on niin auttanut vainoa pakenevia opiskelijoita Unkarin vuoden 1956 kansannousun aikana kuin myös vaikuttanut suomalaisen kehitysyhteistyön syntymiseen.

Tänä päivänä tehtävämme on edelleen tukea demokratiaa ja auttaa hädässä olevia. Ylioppilasliikkeenä vaadimme, että Suomi ja EU pysyvät kriisien keskellä solidaarisina niin Ukrainalle kuin muille konflikteista kärsiville maille, seisoen ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen takana ja lisäten tarjottavan avun määrää. Vaadimme, että Suomeen paenneille ukrainalaisille opiskelijoille luodaan pysyviä tapoja jatkaa opintojaan ja suorittaa tutkintonsa loppuun Suomessa. Ukrainalaisille opiskelijoille mahdollistettuja suojelu- ja tukitoimia tulee tarjota myös muille väkivaltaa ja vainoa pakeneville opiskelijoille tasapuolisesti. Samalla emme myöskään saa unohtaa globaalin etelän maita, jotka kärsivät sodan seurauksista monin tavoin.

Ylioppilasliikkeessä kannamme huolta nousevista raja-aidoista ja kansainvälisten opiskelijoiden tilanteesta kriisien aikana. Vaikeasta maailmanpoliittisesta tilanteesta ja kiristyvästä asenneilmapiiristä huolimatta meidän on pysyttävä avoimina kansainvälisyyttä kohtaan ja parannettava Suomeen saapuvien ja täällä jo olevien ulkomaalaisten opiskelijoiden asemaa. Rasismia ja syrjintää vastaan on jatkettava kamppailua kaikissa tilanteissa.

Tyrannia, pelko ja väkivalta eivät saa voittaa. Suomen ja Euroopan on tehtävä kaikkensa Ukrainan voiton eteen ja pakenevien opiskelijoiden suojelemiseksi. Kun sota on ohi, meidän on lujitettava rauhan ja demokratian rakenteita koko Euroopassa sekä tarjottava kaikki tukemme Ukrainan korkeakoulutusjärjestelmän uudelleenrakentamiselle.

Слава Україні!

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous 19.11.2022

Lisätietoja:

Pääsihteeri Sonja Raitamäki, p. 040 741 1251
Puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev, p. 044 906 5007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.