Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte: Mänskliga rättigheter och solidaritet är nu viktigare än någonsin – FSF kräver stödåtgärder för studerande som flyr från krig och förföljelse

Kriget i Ukraina har krävt enormt många människoliv, tvingat ukrainska studerande att fly från landet eller till fronten och förmörkat de studerandes framtidsvyer överallt i Europa. För att klara av krisen krävs ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och solidaritet. I och med att stängslen vid gränserna ökar kräver vi också att internationella studerandes ställning förbättras och att studerande som flyr från våld och förföljelse skyddas.

Rysslands krigsförbrytelser mot Ukraina, den olagliga annekteringen av områden och bombningen av civila mål har tvingat miljontals ukrainare att lämna sina hem, tvingat Europa in i en energikris och lett till att attityderna i samhället har blivit snävare runt om i Europa. Kriget har samtidigt varit ett angrepp mot demokratin och ett tecken på en allt djupare uppdelning av världen i auktoritära och demokratiska stater.

Utsikterna för internationellt samarbete har varit dystra. Missilanfallen mot Ukraina har även slagit hårt mot den akademiska friheten, den fria studeranderörelsen, vetenskapen, forskningen, undervisningen och bildningen. Bomberna har träffat direkt i universitetens campusområden och största delen av de ukrainska studerandena har antingen varit tvungna att ge sig av till fronten eller fly utomlands utan visshet om framtiden. Att högskoleutbildning förhindras och utbildade tvingas till flyktingskap har också en mycket negativ inverkan på landet, där hjärnflykt redan tidigare har varit ett allvarligt problem.

Kriser har alltid haft en betydande inverkan på studerande. FSF grundades ursprungligen efter första världskriget, när man till de studerandes internationella kongress i Prag behövde en gemensam representant för studentkårerna år 1921. Från första början har alltså internationellt arbete och solidaritet varit en kärna i vår verksamhet. Under hundra år har FSF både hjälpt studerande som förföljts i Ungern under folkresningen 1956 och även medverkat till uppkomsten av finländskt utvecklingssamarbete.

I dag är vår fortsatta uppgift att stödja demokratin och hjälpa nödställda. Som studentrörelse kräver vi att Finland och EU förblir solidariska med Ukraina och andra konflikthärjade länder under kriser, står bakom de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt ökar den mängd hjälp som erbjuds. Vi kräver att man skapar bestående sätt för de ukrainska studerande som har flytt till Finland att fortsätta sina studier och slutföra sin examen i Finland. Vi kräver också att de skydds- och stödåtgärder som har möjliggjorts för ukrainska studerande erbjuds jämlikt även till andra studerande som flyr undan våld och förföljelse. Samtidigt får vi inte heller glömma bort det globala syd som lider av krigets följder på många sätt.

Inom studeranderörelsen är vi oroliga för de stängsel som byggs vid gränser och de internationella studerandenas situation under kriser. Trots den svåra geopolitiska situationen och det allt strängare attitydklimatet bör vi vara öppna för internationalisering och förbättra ställningen för de utländska studerande som anländer till Finland eller som redan befinner sig här. Vi ska fortsätta att bekämpa rasism och diskriminering i alla situationer.

Tyranni, rädsla och våld får inte vinna. Finland och Europa måste göra allt för att Ukraina ska vinna och för att skydda flyende studerande. När kriget är över ska vi stärka fredens och demokratins strukturer i hela Europa samt erbjuda all hjälp för återuppbyggnaden av det ukrainska högskoleutbildningssystemet.

Слава Україні!

Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 19.11.2022

Mer information:

Generalsekreterare Sonja Raitamäki, tfn 040 741 1251
Ordförande Konstantin Kouzmitchev, tfn 044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.