LYYn opiskelijat mukana kehitysyhteistyössä – hankehallintoa, viestintää ja varainhankintaa

SYL:n kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta eli KENKKU koostuu vapaaehtoisista opiskelijajäsenistä, jotka edustavat omia ylioppilaskuntiaan. Kerromme tässä blogissa KENKUn työstä sekä annamme omia näkökulmiamme siihen, mitä toiminnassa oppii ja miksi siihen kannattaa lähteä mukaan. KENKKU koostuu kahdesta tiimistä, hankehallintotiimistä sekä viestintä- ja varainhankintatiimistä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ja auttavat toisiaan tarvittaessa.

Hankehallintotiimi on vastuussa muun muassa hankkeen etenemisen seuraamisesta, hankerahoituksien hakemisesta sekä yhteydenpidosta paikallisiin kumppaneihin. Viestintä- ja varainhankintatiimissä taas tehdään somemateriaaleja hankeviestintää varten, suunnitellaan blogikirjoituksia, osallistutaan alan tapahtumiin kuten Maailma kylässä- festivaaliin ja tehdään varainhankintaa yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa.

SYL on koordinoinut vuosikymmeniä erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita. Tällä hetkellä hanke tukee vammaisia opiskelijoita kolmessa eri yliopistossa Etiopiassa yhteistyössä paikallisen kumppanin, ECDD:n, kanssa. Opiskelijoita tuetaan tarjoamalla koulutuksia, lisäämällä tietoisuutta vammaisasioista ja inkuusiosta, hankkimalla apuvälineitä ja kannustamalla yliopistoja ottamaan vastuuta siitä, että myös vammaisille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus esteettömään ja laadukkaaseen opetukseen.

Tällä hetkellä LYYtä edustavat KENKUssa tämän blogin kirjoittajat Iikka ja Mariam. Mariam on osa hankehallintotiimiä, jossa hän on päässyt esimerkiksi tarkastelemaan ja kommentoimaan hankkeen kehitystä käsittelevää väliraporttia. Lisäksi luvassa on vielä muun muassa uuden hankerahoitushakemuksen valmistelua. Iikka taas on varainhankintavastaavana tavannut eri ylioppilaskuntien edustajia muiden KENKKUlaisten kanssa. Tapaamisissa on kerrottu ylioppilaskunnille KENKUn toiminnasta sekä sovittu erilaisista viestintä- ja varainhankintayhteistöistä, kuten tämän blogin kirjoittamisesta.

Me molemmat haimme KENKKUun, koska kehitysyhteistyöasiat tuntuivat tärkeiltä meille itsellemme ja halusimme antaa oman panoksemme tasa-arvoisemman maailman puolesta. Mariam halusi saada kokemusta hankehallinnosta, kun taas Iikka halusi päästä tekemään varainhankintaa suuremmalla mittakaavalla kuin mitä aiempi ainejärjestötoiminta oli mahdollistanut.

Tähän mennessä kokemuksemme on ollut erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, ja kannustammekin kaikkia aiheesta kiinnostuneita seuraamaan toimintaamme esimerkiksi Instagramissa ja totta kai hakemaan ensi vuonna mukaan KENKKUun!

Iikka Sorvali
Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnan jäsen
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Mariam Dardikh
Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunnan jäsen
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.