Maksuton koulutus

Maksuton koulutus on suomalaisen koulutusjärjestelmän peruskivi. SYL ja ylioppilaskunnat tekevät työtä, että näin olisi myös jatkossa.

Maksuttoman koulutuksen päivänä juhlitaan koulutuksen maksuttomuutta. Maksuton koulutus on ainoa tapa turvata aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen. Lukukausimaksujen ja laadun paranemisen välillä ei ole osoitettu olevan minkäänlaista yhteyttä. Suomi tarvitsee ulkopuolisia osaajia, ja maksuton koulutus on heistä kilpailtaessa korvaamaton kilpailuetu.

Maksuttoman koulutuksen päivää vietetään 22.10.2020.