Meidän tulevaisuus – meidän EU

Elämme merkittävien, globaalien haasteiden aikaa. Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea, minkä tunnemme. Brexit ja demokratian kriisi haastavat jäsenmaita ja EU:n instituutioita ympäri Eurooppaa.

Nyt on ratkaisujen aika. Vain koulutuksen avulla ratkaisemme nämä aikamme suuret haasteet. Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa koulutus ja osaaminen korkean prioriteetin teemoiksi omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Euroopan unionin tulee tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä panostaa entistä vahvemmin tutkimukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Jokaisen EU-maan tulee sijoittaa korkeakoulutukseen vähintään 2 % BKT:sta. Kahden prosentin tavoite on suoraan eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteista, jotka Euroopan komissio on laatinut. Tuemme näitä tavoitteita.

Voidaan sanoa,että Erasmus on EU:n onnistunein hanke, sillä Erasmus-ohjelma tuo selkeimmin EU:n lähelle nuorten eurooppalaisten arkea. Kansainvälistä liikkuvuutta edistävänä ohjelmana Erasmuksen rooli on avainasemassa eurooppalaisen ja kansainvälisen identiteetin syntymisessä jäsenmaiden opiskelijoiden keskuudessa.

Tuemme Euroopan parlamentin päätöstä kolminkertaistaa Erasmus+-rahoitus.​​ Ohjelman saavutettavuutta tulee lisätä ja hallinnollista taakkaa helpottaa. Samalla Erasmus-rahoituksen kohdentaminen kansainväliseen liikkuvuuteen tulee varmistaa, sillä nykytilanteessa Erasmuksesta on rahoitettu muun muassa European Universities Networkin toiminnan käynnistämistä. Viimeksi mainittu hanke on itsessään äärimmäisen kannatettava ja tarpeellinen, mutta rahoituslähde on löydettävä ilman kansainvälisen liikkuvuuden rahoituksen heikentämistä.

 

Laadukas koulutus – yhtenäinen EU

Innovaatiot eivät synny tyhjiöstä. Koulutus, – tutkimus – ja innovaatiopolitiikan tulee olla johdonmukaista ja toisiaan tukevaa EU-tason päätöksenteossa. Tämän vuoksi syksyllä valittavaan komissioon tulee luoda koulutus -, tutkimus – ja innovaatiokomissaarin salkku. Kyseinen komissaari on vastuussa eurooppalaisen koulutusalueen kehittämisestä ja vastaisi koulutuksesta kokonaisuutena niin valmistelun kuin päätöksenteonkin tasolla. Tämä vahvistaa koulutuksen itseisarvoa EU:n sisällä.

Koulutus- ja kulttuurivaliokunta on avainasemassa EU-tason koulutuspolitiikan linjauksissa. Suomalaisen europarlamentaarikon pääsy tähän valiokuntaan on mahdollisuus koko EU:n tasolla. Koulutusosaamisemme on maailman huipputasoa, jolloin näen mahdollisuutenamme kehittää eurooppalaista koulutusta osaavampien henkilöiden toimesta unionin tasolla. Tarjolla on avainasema tähän tehtävään: Kuka ottaa sen vastaan?

 

Roope Tukia

SYL:n hallituksen jäsen

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.