Vår framtid – vårt EU

Vi lever i en tid av betydande globala utmaningar. Klimatförändringen hotar allt vi känner till. Brexit och den demokratiska krisen utmanar medlemsländerna och EU:s institutioner runt om i Europa.

Nu är det dags för lösningar. Vi kan endast lösa vår tids stora utmaningar med hjälp av utbildning. Finland har en unik möjlighet att lyfta fram utbildning och kompetens som teman med hög prioritet under sitt EU-ordförandeskap under andra hälften av året.

I den kommande fleråriga budgetramen måste Europeiska unionen satsa ännu mer på forskning, utbildning och livslångt lärande. Varje EU-land borde investera minst två procent av sin bruttonationalprodukt (BNP) i högskoleutbildning. Den här siffran kommer direkt från det europeiska utbildningsområdets mål som utarbetats av Europeiska kommissionen. Vi stöder dessa mål.

Vi kan säga att Erasmus är EU:s mest framgångsrika projekt, eftersom Erasmus-programmet är det som tydligast gör EU till en del av unga européers vardag. Erasmus roll som ett program som främjar internationell mobilitet har en nyckelposition i att skapa en europeisk och internationell identitet bland medlemsländernas studerande.

Vi stöder Europaparlamentets beslut att tredubbla finansieringen för Erasmus+.  Programmets tillgänglighet bör ökas och dess administrativa börda bör lindras. Samtidigt måste Erasmus-finansieringens allokering till internationell mobilitet säkerställas, eftersom man i nuläget använt en del av Erasmus finansiering bland annat för att inleda European Universities Networks verksamhet. Det senare projektet är ytterst nödvändigt och vi stöder det fullt ut, men man måste hitta en finansieringskälla för programmet som inte försvagar finansieringen för internationell mobilitet.

 

En högklassig utbildning – ett enhetligt EU

Innovationer uppkommer inte i ett vakuum. Utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken bör vara konsekvent och de här områdena bör stöda varandra inom beslutsfattandet på EU-nivå. Därför måste en kommissionärsportfölj för utbildning, forskning och innovation skapas för kommissionen som väljs i höst. Den här kommissionären skulle ansvara för att utveckla det europeiska utbildningsområdet och för utbildningen som en helhet i samband med både beredningen och beslutsfattandet. Det här skulle stärka utbildningens egenvärde inom EU.

Utskottet för kultur och utbildning har en nyckelposition vad gäller utbildningspolitikens riktlinjer på EU-nivå. Att få med en finländsk europaparlamentariker i det här utskottet är en möjlighet för hela EU. Vår kompetens inom utbildning är på internationell toppnivå, så jag anser att vi har en möjlighet att få de mest kompetenta personerna att utveckla den europeiska utbildningen på unionsnivå. Nu erbjuds en nyckelposition för det här uppdraget. Vem kommer att ta emot den?

 

Roope Tukia

FSF:s styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.