Mikä opiskelijan sairauspäivärahassa mättää?

Tiesitkö, että opintojen aikana sairastuessasi olet oikeutettu sairauspäivärahaan? Sairauspäiväraha on tuki, jonka tarkoituksena on turvata toimeentulosi silloin, kun et voi opiskella täysipäiväisesti sairauden vuoksi.

Harva opiskelija kuitenkaan tietää oikeudestaan sairauspäivärahaan. Tiedon kerääminen aiheesta on työlästä ja Kelan ohjeistukset voivat olla vaikeatulkintaisia. Tämä johtaa siihen, että iso määrä sairauspäivärahaan oikeutettuja opiskelijoita eivät osaa hakea etuutta.

Tilannetta ei helpota se, että sairauspäivärahaa saadakseen opiskelijalta edellytetään täyttä työkyvyttömyyttä. Sairauspäivärahaa hakevat opiskelijat sairastavat yleensä masennusta tai muuta mielenterveyden häiriötä, joka on itsessään jo niin kuormittava, että Kelan ohjeistusten tulkinta voi käydä ylivoimaisen vaikeaksi. Lisäksi opiskelijan on osattava itse pyytää sairauspäivärahaan oikeuttavaa sairauslomaa lääkäriltä, jota luonnollisesti monet nuoret aikuiset eivät osaa tai tajua tehdä.

Opiskelijan ei ole taloudellisesti järkevää hakea sairauspäivärahaa alle kahden kuukauden sairauslomalta, sillä se syö opiskelijan saaman opintorahan suoraan. Tämän takia opiskelijoiden sairaslomat ovat järjestään pitkiä. Toisaalta tutummalla A-lääkärintodistuksella sairauslomaa voi saada korkeintaan noin kaksi kuukautta (60 arkipäivää, arkipäiviksi lasketaan maanantai-lauantai), tätä pidemmille sairauslomille tarvitaan B-lääkärinlausunto. Myös Käypä hoidon mukaan “opintotukea saavan opiskelijan on aiheellista hakea sairauspäivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää yli 2 kuukautta.”

Sairauslomaa ja -päivärahaa hakeva opiskelija asetetaan kohtuuttomaan asemaan. Samaan aikaan pitäisi voida niin huonosti, että sairauslomaa voidaan kirjoittaa kerralla tasan tai yli kaksi kuukautta, mutta tarpeeksi hyvin, että jaksaa hakea tukea. Opiskelija saa opiskella sairauspäivärahalla ollessaan korkeintaan 3 opintopistettä kuukaudessa. Jälleen Kelan aikamääreet kääntyvät huonosti opiskelijan arkeen, jota rytmittävät lukukaudet, periodit ja kurssien kestot. On myös opiskelijan omalla vastuulla seurata, ettei 3 op/kk raja ylity.

Muista nämä, kun haet sairauspäivärahaa:

  1. Hanki sairauslomatodistus esimerkiksi YTHS:n kautta ja täytä sairauspäivärahahakemus Kelan sivuilla mahdollisimman pian, viimeistään 2 kk päästä sairastumisesta.
  2. Voit opiskella sairauspäivärahalla n. 3 opintopistettä kuukautta kohden
  3. Jos sairauslomaa jatketaan, sinun ei tarvitse täyttää hakemusta uudelleen. Riittää, että toimitat lääkärinlausunnon Kelaan. Jos sairauslomien välille jää päiviä tai viikkoja, tarvitaan uusi hakemus.
  4. Huomaathan, että et voi saada opintotukea ja sairauspäivärahaa samaan aikaan. On myös hyvä säilyttää sairauslomatodistukset, sillä voit tarvita niitä opintolainahyvityksen tai opintotuen lisätukikuukausien hakemista varten.

Pienituloiselle opiskelijalle maksetaan vähimmäispäivärahaa 29,67 euroa/arkipäivä (jälleen epäselvä ilmaisu), joka nopeasti laskettuna on yli kolminkertaisesti opintorahan määrä kuukaudessa.

Järjestelmään on siis periaatteessa luotu mahdollisuus opiskella sairauslomalla, mutta käytännössä se ei palvele hetkellisesti vakavasti kuormittuneita opiskelijoita. Opiskelija, jos avun hakeminen tuntuu hankalalta, syy ei ole sinun.

 

Tiina Pajukari & Suvituuli Lundmark

Hallituksen jäsenet

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.