Vad felas sjukdagpenningen för studerande?  

Visste du att du är berättigad till sjukdagpenning när du blir sjuk under studierna? Sjukdagpenning är ett stöd vars syfte är att trygga din utkomst när du inte kan studera på heltid på grund av sjukdom.

Få studerande känner dock till sin rätt till sjukdagpenning. Det är svårt att samla in information om ämnet och FPA:s anvisningar kan vara svårtolkade. Detta leder till att ett stort antal studerande som är berättigade till sjukdagpenning inte kan ansöka om förmånen.

Situationen underlättas inte av att det för att få sjukdagpenning krävs full arbetsoförmåga av den studerande. De studerande som ansöker om sjukdagpenning lider vanligen av depression eller någon annan psykisk störning som i sig är så betungande att det kan bli en övermäktig uppgift att tolka FPA:s anvisningar. Dessutom ska den studerande själv kunna begära sjukledighet som berättigar till sjukdagpenning av en läkare, vilket naturligtvis många unga vuxna inte kan eller förstår att göra.

Det är inte ekonomiskt förnuftigt för en studerande att ansöka om sjukdagpenning för mindre än två månaders sjukledighet, eftersom den direkt äter av den studiepenning som den studerande får. Därför är de studerandes sjukledigheter långa. Å andra sidan kan man med ett A-läkarintyg, som är mer känt, få sjukledighet i högst cirka två månader (60 vardagar, som vardag räknas måndag–lördag). För längre sjukledigheter behövs ett B-läkarutlåtande. Även enligt God medicinsk praxis-rekommendationerna är det “befogat att en studerande som får studiestöd ansöker om sjukdagpenning, om arbetsoförmågan varar över 2 månader.”

En studerande som ansöker om sjukledighet och sjukdagpenning försätts i en oskälig ställning. Samtidigt borde man må så dåligt att man kan få sjukledighet på en gång jämnt eller i över två månader men tillräckligt bra för att orka ansöka om stöd. En studerande får under tiden för sjukdagpenning studera högst 3 studiepoäng i månaden. Återigen är FPA:s tidsgränser dåligt anpassade till den studerandes vardag, vars rytm bestäms av terminer, perioder och kurslängd. Det är också den studerandes eget ansvar att följa upp att gränsen på 3 sp/mån. inte överskrids.

Tänk på det här när du ansöker om sjukdagpenning:

  1. Skaffa ett sjukledighetsintyg t.ex. via SHVS och fyll i ansökan om sjukdagpenning på FPA:s webbplats så snart som möjligt, senast 2 månader efter insjuknandet.
  2. Du kan studera med sjukdagpenning ca 3 studiepoäng per månad.
  3. Om sjukledigheten förlängs behöver du inte fylla i ansökan på nytt. Det räcker att du lämnar ett läkarutlåtande till FPA. Om det gått dagar eller veckor mellan sjukledigheterna behövs en ny ansökan.
  4. Observera att du inte kan få studiestöd och sjukdagpenning samtidigt. Det är också bra att spara sjukledighetsintygen, eftersom du kan behöva dem för att ansöka om studielånskompensation eller tilläggsstödmånader för studiestödet.

Till studerande med låga inkomster betalas en minimidagpenning på 29,67 euro/vardag (återigen ett oklart uttryck), som vid en snabb beräkning är mer än tredubbelt studiepenningens belopp per månad.

Systemet har alltså i princip skapat en möjlighet att studera under sjukledighet, men i praktiken betjänar systemet inte tillfälligt tungt belastade studerande. Studerande, om det känns svårt att söka hjälp är det inte ditt fel.

 

Tiina Pajukari & Suvituuli Lundmark

Styrelsemedlemmar

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.