Nuorilta on leikattu liikaa, säästöjä on etsittävä nyt muualta

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä kansalliset opiskelijaliitot vaativat, ettei hallitus toteuta enää uusia nuoriin kohdistuvia leikkauksia. Nuoren sukupolven pärjääminen ja kyky rakentaa tulevaisuuden Suomea ovat uhattuna jo tähän saakka päätettyjen leikkausten vuoksi.

Pääministeri Orpo arvioi 13.1. pitämässään puheessa, että lisäsopeutuksen tarve kevään kehysriihessä on jopa 1–1,5 miljardia. Mahdollisia lisäsopeutuksia valmisteltaessa on tehtävä huolellinen nuorivaikutusten arviointi, huomioitava aiempien päätösten vaikutukset nuoriin ja pidättäydyttävä uusista nuoriin kohdistuvista leikkauksista.

Hallituksella on jo nyt vastuullaan useita nuorille raskaita päätöksiä. Viime syksynä päätetyt sosiaaliturvaleikkaukset kohdistuvat raskaimmin juuri nuoriin ikäluokkiin. Nuorten osuus esimerkiksi asumistuen, kuntoutustuen ja toimeentulotuen saajista on huomattavan suuri, joten niiden leikkaukset kohdistuvat korostuneesti nuoriin. Useimpiin etuuksiin kohdistuvat lisäksi indeksijäädytykset, jotka heikentävät muun muassa työmarkkinatukea, sairauspäivärahaa ja opintorahaa saavien nuorten taloudellista asemaa. Myös työttömyysturvaa leikataan.

Huolenamme on, että leikkaukset johtavat nuorten toimeentulotuen käytön lisääntymiseen, ja nuoret ovat jo nyt sen saajien joukossa yliedustettu ryhmä. Nuorena koetut toimeentulo-ongelmat ovat merkittävä riski sekä nuorelle itselleen että koko yhteiskunnalle. Erityisesti heikossa asemassa olevien nuorten toimeentulon leikkaaminen lisää syrjäytymisriskiä ja köyhyys ja sen seuraukset voivat heikentää terveyttä, osallisuutta ja yhteiskunnan toimintoihin kiinnittymistä läpi elämän ja jopa ylisukupolvisesti.

Sosiaaliturvaleikkaukset heikentävät tyypillisen päätoimisen opiskelijan etuuksia noin 110–150 eurolla kuukaudessa, mikä vaikeuttaa päätoimista opiskelua ja kasvattaa paisuneita opintolainamääriä entisestään. Keskimääräiset opintolainat ovat jo nyt yli kolminkertaistuneet 10 vuoden takaisesta noin 22 000 euroon maisteriksi, 17 800 euroon AMK-tutkintoon ja noin 10 000 euroon ammatilliseen tutkintoon valmistuvilla. Oppivelvollisuuden piirissä olevista alaikäisistä ammattiin opiskelevista nuorista opintovelkaa on 11 prosentilla ja lukiolaisista yli kolmella prosentilla. Tulevaisuudessa nuoret joutuvat ponnistamaan työelämään ja tuleviin elämänvaiheisiin entistä syvemmästä velkakuopasta.

Sosiaaliturvaleikkausten lisäksi nuoriin kohdistuvat nuorisotyön rahoituksen leikkaukset, ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poisto ja suunnitellut työmarkkinamuutokset, joiden vaikutus olisi erityisen tuntuva juuri työuransa alussa oleville nuorille, joiden asema työmarkkinoilla ei usein ole vielä kovin vakaa.

Nuorisoala ja opiskelijajärjestöt vetoavat yhdessä sen puolesta, että ministerit, hallituspuolueet ja kansanedustajat näkevät päätöstensä raskaat vaikutukset nuoreen sukupolveen, ottavat vakavissaan niiden kielteiset seuraukset, eivätkä leikkaisi nuorilta enempää.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

 

Unfortunately, this statement is not available in English.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.