OKM, SYL ja SAMOK muistuttavat: Vastuullinen vapaa-ajan vietto edesauttaa lähiopetuksen lisäämistä korkeakouluissa ja mahdollisimman nopeaa paluuta normaaliin

Tiedote 17.8.2021

 

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opintojen aloitukseen. Yhteisenä tavoitteena on, että lähiopetusta voidaan syyslukukaudella merkittävästi lisätä korkeakouluissa. Ihmisten välinen kanssakäyminen niin lähiopetuksessa kuin vapaa-ajan opiskelijatoiminnassa edistää hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen on erityisen tärkeää pandemiatilanteen yhä jatkuessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry haluavat muistuttaa, että yhteiset ponnistukset turvaavat mahdollisuuden lähiopetuksen jatkumiseen sekä edesauttavat pandemian saamista hallintaan mahdollisimman pian.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seuranta on osoittanut, että riski koronaviruksen leviämiseen lähiopetuksessa on pieni, kun torjuntatoimia noudatetaan. Korkeakouluissa on erinomaiset edellytykset toteuttaa näitä toimia. Erilaisista vapaa-ajan tapahtumista alkaneita tartuntaketjuja sen sijaan on ilmennyt, ja vallitsevassa epidemiatilanteessa riski tartuntoihin onkin suuri, jollei tapahtumissa toteuteta riittäviä torjuntatoimia.

Vertaistuen ja tutustumisen mahdollistavien opiskelijatapahtumien järjestämisessä tulisi noudattaa alueellisia ja paikallisia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. On tärkeää, että

  • käytetään maskia, vaikka rokotukset olisi saatu
  • vältetään fyysisiä kontakteja ja huolehditaan turvaväleistä, varsinkin sisätiloissa
  • huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta
  • ei tulla muiden seuraan oireisena vaan hakeudutaan testiin
  • opiskelijat ottavat täyden rokotussarjan

Näin voimme toivottavasti jo myöhemmin syksyllä kokoontua vapaammin.

Terveysturvallinen ja vastuullinen tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen on kaikkien edun mukaista. OKM, SYL ja SAMOK esittävät opiskelijajärjestöille kiitokset menneestä ja tulevasta luovuudesta turvallisten ratkaisujen löytämisessä tapahtumia järjestettäessä sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Olette tukeneet monen korkeakouluopiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä viimeiset hankalat ja poikkeukselliset 1,5 vuotta!

 

Ajantasaiset alueelliset rajoitukset ja suositukset voi tarkastaa valtioneuvoston verkkosivuilta. Sieltä löytyvät linkit sairaanhoitopiirien verkkosivuille, joilta saatavissa tarkempaa aluekohtaista tietoa:

Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiirien sivuilla

 

Lisätietoja:

ylijohtaja Atte Jääskeläinen (opetus- ja kulttuuriministeriö), p. 0295 3 30309

puheenjohtaja Oona Löytänen, (Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry), p. 050 389 1000

puheenjohtaja Annika Nevanpää (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry) p. 044 906 5007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.