Onko vasemmistoliiton huominen reilumpi myös korkeakouluopiskelijoille?

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kirjoittaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden vaaliohjelmista blogit, joissa ohjelmien risuja ja ruusuja tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Nyt vuorossa on vasemmistoliitto.

Vasemmistoliiton vaaliohjelman tavoitteet toisivat toteutuessaan merkittäviä parannuksia opiskelijoiden toimeentuloon, mutta onko korkeakouluopiskelijoiden toimeentulon vahvistaminen tällä kertaa prioriteetti vasemmistoliitolle?

Vasemmistoliitto tunnistaa opiskelijoiden toimeentulon tärkeyden koulutuspolitiikassa

Vasemmistoliitto saa ruusuja yksityiskohtaisista linjauksista opintotukijärjestelmän korjaamiseksi. Vasemmistoliitto haluaa opintorahaan 100 euron tasokorotuksen, nostaa tukikuukausien määrä sekä luopua opintotuen kaksiportaisuudesta. Ehdotetut muutokset vähentäisivät opintotuen lainapainotteisuutta ja antaisivat opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä kokoaikaiseen opiskeluun.

Vasemmistoliitto myös haluaa opintolainalle korkokaton, johon SYL on myös ottanut kantaa. Opintolainojen korot ovat nousseet 2,17 prosenttia viimeisen vuoden ajan. Korkojen jyrkän nousun seuraukset eivät voi kaatua opiskelijoiden niskaan. Niin kauan kuin opiskelijat joutuvat velkaantumaan, tulee velkojen riskien siirtyä valtion vastuulle. SYL näkee opintolainan korkokaton tai -suojan olevan vähintä, mitä tulevan hallituksen tulisi edistää.

Mieleen kuitenkin muistuvat viime eduskuntavaalit, jolloin vasemmistoliitto lupasi sadan euron tasokorotuksen opintorahaan. Onko opiskelijoiden toimeentulon parantaminen tällä kertaa prioriteetti vasemmistoliitolle vai onko tavoite vain sanahelinää?

Aloituspaikkojen lisäys nostaa koulutusastetta, mutta myös läpäisyastetta on parannettava

Annamme ruusuja vasemmistoliitolle sitoutumisesta aidosti maksuttomaan korkeakoulutukseen ja koulutustason nostoon 50 prosenttiin nuoresta ikäluokasta sekä aloituspaikkojen lisäyksen täysimääräisestä rahoittamisesta rahoitusmallin kautta jaettavan perusrahoituksen muodossa. Hyvä! Koulutusasteen nosto helpottaa suomalaista osaajapulaa ja lisää koulutuksen saavutettavuutta, kun entistä useammalle hakijalle on aloituspaikka.

Koulutustason nosto edellyttää myös opintojen läpäisyasteen parantamista. Opiskelijoiden toimeentulon vahvistamisen lisäksi opintopolun sujuvoittaminen vaatii laadukkaita ohjaus- ja tukipalveluita. Risuja vasemmistoliitto saakin siitä, että vaaliohjelmassa ei ole mainintaa opiskelijoiden tukipalveluista, eikä puolue ole nostanut tavoitteekseen opintopsykologi- tai kuraattorimitoitusta yliopistoille.

Yliopistodemokratian edistäminen vaatii konkretiaa

Vasemmistoliitto tavoittelee vaaliohjelmassaan ainoana puolueena yliopistolain uudistamista niin, että laki lisää yliopistodemokratiaa ja yliopistojen autonomiaa. SYL pitää yliopistodemokratian edistämistä tärkeänä, mutta antaa risuja kirjauksen konkretian puutteesta. Vaaliohjelma jättää kysymyksen, mikä on vasemmistoliiton visio yliopistolain uudistamisesta.

Yliopistodemokratian ja opiskelijoiden vaikuttamisedellytysten edistämisessä keskeistä on päätöksenteon tasakolmikantaperiaate. Opiskelijoilla, professoreilla ja henkilökunnalla tulee olla yhtäläinen edustus ja vaikuttamismahdollisuudet kaikilla yliopistohallinnon tasoilla ja kaikissa päätöksenteon vaiheissa.

Risut:

  • Onko toimeentulon vahvistaminen prioriteetti?
  • Ei mainintaa läpäisyasteen parantamisen kannalta tärkeistä tukipalveluista
  • Yliopistolain uudistamisesta uupuu konkretia

Ruusut:

  • Opintorahan 100 euron tasokorotus
  • Koulutustason noston rahoittaminen täysimääräisesti
  • Aidosti maksuton koulutus, myös kansainvälisille opiskelijoille

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.