Opiskelija-asuminen, opiskelijoiden toiveet ja kuntavaalit

Mitä on opiskelija-asuminen ja millainen merkitys sillä on opiskelijoiden arkeen? Entä millaisia asumiseen liittyviä päätöksiä kaupungeissa tulisi opiskelijoiden näkökulmasta tehdä? Mikäli pohdit vastauksia näihin kysymyksiin, olet saapunut oikeaan paikkaan!

Opiskelijoiden asuntotarve poikkeaa muusta väestöstä

Me opiskelijat olemme erityinen asiakasryhmä asuntomarkkinoilla. Tarvitsemme edullisia asuntoja, muutamme usein ja haemme asuntoa usein lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Kysytyimmät asunnot ovat pieniä, useimmiten yksiöitä tai kaksioita.

Etsimme asuntoja usein korkeakoulujen kampusten läheisyydestä ja hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Syynä on se, että opiskelijoiden asiointi ja liikkuminen keskittyy kampuksille ja perustuu usein julkiselle ja kevyelle liikenteelle. Halu asua lähellä omaa yhteisöä on opiskelijoille tärkeä tarve!

Opiskelijoiden luomalla kysynnällä on myös omia ominaispiirteitä: se on kausiluonteista. Uusien opiskelijoiden saapuessa kysyntä on korkealla ja kesäkuukausina tarve on vähäisempää.

Koska opiskelijoiden asumiseen liittyvät tarpeet ovat luonteeltaan hyvin toisenlaisia kuin monilla muilla väestöryhmillä, on opiskelijakaupungeissa todella tärkeää tehdä opiskelijoiden asumisen kannalta hyvää ja kestävää kaupunkipolitiikkaa!

Asuntopolitiikka on osa kaupunkipolitiikkaa

Opiskelija-asuminen on vahvasti kaupunkipoliittinen ja päättäjien käsissä oleva asia. Kaupunki päättää kaavoituksen avulla, minne opiskelija-asuntoja rakennetaan, millaisia niistä tulee ja kuinka paljon niitä tarvitaan. Kaupunki voi ottaa huomioon päätöksissään myös julkisen liikenteen suunnittelun, palveluiden sijoittamisen, eriytymisen ehkäisyn ja monialaiset kestävyysnäkökulmat, joten kyse ei ole yksinkertaisista päätöksistä.

Päätökset vaativat monenlaisten näkökulmien ja perusteluiden yhteensovittamista.

Asuntopolitiikkaan liittyy joskus suuriakin poliittisia näkemyseroja. Päättäjät voivat nähdä yksityisen ja yleishyödyllisen asuntotuotannon eri tavoin ja saattavat suosia päätöksissään niistä toista. Jotkut korostavat autoiluun perustuvaa kaupunkikuvaa ja toiset innostuvat pyöräilystä. Suhtautuminen asuntotuotannon rahalliseen tukemiseen tai eriytymisen ehkäisyyn voivat poiketa eri valtuustoryhmien välillä, kuten myös näkemykset asumiseen ja asunnontuotantoon liittyvistä kestävyysasioista. Nämä näkemyserot voivat olla syviä ja merkittäviä.

Asuntopolitiikka on siis keskeinen osa kuntapolitiikkaa, ja siinä on paljon linjattavia kysymyksiä. Kesälle siirretyt kuntavaalit ovat kohta nurkan takana, joten päättäjien kantoja päivitetään jälleen.

Opiskelijoiden toiveita asumisesta

Opiskelija-asuminen on tärkeä aihe kaupungin päätöksenteossa. Sen tuntevat päivittäin kaikki opiskelijat niin kukkarossaan, opiskelemaan matkustaessaan, asunnossa oleskellessaan, kuin monella muullakin tavalla. Kyse on kokonaisvaltaisesti opiskelijan arkeen vaikuttavasta asiasta. 

Siksi opiskelijoilla on luonnollisesti useita odotuksia ja toiveita asumiseen liittyen tänä keväänä, kun kesän kuntavaalit lähestyvät (siirrosta huolimatta). Tässä niistä muutama keskeinen päättäjät ja ehdokkaat, ottakaa muistiinpanoja!

 

 

  • Kuntien on kirjattava itselleen vuosittaiset opiskelija-asuntojen tuotantotavoitteet.

Opiskelija-asuntojen tarve on paikallista ja se voi vaihdella laadun ja määrän mukaan vuosien varrella. Vanhat asunnot voivat poistua käytöstä. Opiskelijoiden tarpeet voivat vaihdella ja opiskelijamäärä muuttua. Siksi asunto-ohjelmissa opiskelija-asunnot tulisi huomioida erikseen ja niiden tuotannolle on asetettava kaupunkikohtaiset tavoitteet. Joissain suurissa kaupungeissa vain pienelle osalle opiskelijoista riittää opiskelija-asuntoja, siksi opiskelija-asuntojen määrän lisääminen jatkuvasti tarpeen perusteella on todella tärkeää.

  • Kaavoitusmääräykset on pidettävä yksinkertaisina opiskelija-asunnoille

Opiskelija-asuntojen tarjonta tuotetaan lähes poikkeuksetta omakustannusperiaatteella, eli vuokria peritään vain sen verran kuin kustannusten täyttämiseen tarvitaan. Siksi opiskelija-asuntojen rakentamisen kustannuksia ei pidä turhaan nostaa liian yksityiskohtaisilla tai vaativilla kaavamääräyksillä. 

  • Opiskelija-asunnot on sijoitettava kampusten lähelle ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle

Opiskelijoiden liikkuminen ja asiointi kohdistuu eri tavoin kuin muilla väestöryhmillä. Harvalla on auto käytössään. Siksi opiskelija-asuntojen sijoittamisessa on pyrittävä löytämään sijainteja, joissa opiskelijoiden arki ja liikkumistarve voidaan järjestää toimivasti. 

  • Opiskelija-asunnoille ei tule edellyttää autopaikkojen rakentamista

Autopaikkojen kustannukset siirtyvät omakustanneperiaatteella toimivissa opiskelija-asuntoloissa suoraan vuokriin riippumatta siitä, tarvitaanko niitä tosiasiallisesti. Autopaikkojen tarve on harkittava tapauskohtaisesti, eikä niitä pidä missään nimessä vaatia kaavamääräyksillä. 

  • Yleishyödyllisten asuntojen kiinteistövero on pidettävä matalana

Opiskelija-asunnoille tulee määrittää yleishyödyllisinä kiinteistöinä matalampi kiinteistöveroprosentti, sillä muiden kulujen tavoin kiinteistövero siirtyy opiskelija-asunnoissa suoraan vuokriin ja näin ollen valmiiksi hyvin pienituloisten opiskelijoiden kukkaroon.

  • Muita opiskelijoille tärkeitä asioita

Opiskelija-asuntoja rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota laatuun, saavutettavuuteen, esteettömyyteen, ympäristöystävällisyyteen, viihtyvyyteen sekä yhteisöllisyyden tukemiseen. Rakentamisessa ja ylläpidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota asuntojen terveellisyyteen esimerkiksi sisäilman laadun osalta.

 

Tässä siis pieni infopaketti siitä, mitä opiskelija-asuminen tarkoittaa käytännössä, ja millaisia toiveita opiskelijoilla on asumiseen liittyen. Asuminen on todella keskeinen osa jokaisen elämää, ja erityisesti opiskelija-asumisen tarpeiden täyttäminen on opiskelijoille väestöryhmänä yksi kaikista tärkeimpiä ja arkeen eniten vaikuttavia tekijöitä. Toivommekin siis teiltä, kuntapäättäjät ja kuntavaaliehdokkaat, viisautta ottaa opiskelijoiden toiveet vahvasti mietintämyssyyn tulevassa vaikuttamisessa sekä vaalikampanjoissanne!

Rakennetaan yhdessä parempia, kestävämpiä ja elinvoimaisempia opiskelijakaupunkeja!

 

Akseli Rouvari
Hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.