Opiskelijoiden etuuksien muutos parempaan vaatii rohkeutta

Sosiaaliturvakomitea kysyi meidän mielipidettä sosiaaliturvauudistuksesta ja vastasimme! Opiskelijoiden etuuksissa on monia uudistamiskohteita, joihin sosiaaliturvakomitea tähän asti ei ole ottanut kantaa. Niistä muodostui poikkeuksellisen laaja ja yksityiskohtainen lausuntomme sosiaaliturvan uudistamisesta.

SYL haluaa että opiskelijan etuudet liitetään osaksi uutta perusturvaetuutta, jotta etuusjärjestelmä yksinkertaistuu ja etuuden rahallinen määrä yhtenäistetään perusturvan tasolle. Opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet eivät riitä kattamaan perusmenoja. Siksi noin 70% opiskelijoista joutuvat nostamaan opintolainaa ja opiskelijoiden velkaantuminen on kiihtynyt nopeasti. Yliopistosta valmistuvan keskimääräinen lainamäärä on jo yli 22 000 euroa.

Lausunnossa myös korostamme sitä, että opintotukea tulee muuttaa enemmän kannustavaksi rankaisevuuden sijaan. Opintotuen ehtoja on kiristetty ja sen kestoa on lyhennetty niin, että entistä harvempi pystyy ne täyttämään. Opintotuen kattavuus on laskenut ja samalla päätoiminen opiskelu on vaikeutunut. Tuen tulee riittää koko opintojen ajaksi ja mahdollistaa päätoiminen opiskelu.

Opintotukea ei voi enää käsitellä pelkkänä koulutustukena, vaan se on nähtävä myös sosiaaliturvana. Opintojen aikana toimeentulon turvaaminen on usein epävarmaa, sillä se on riippuvainen opintosuorituksista, kesätyön saamisesta, jaksamisesta ja monesta muusta muuttuvasta tilannetekijästä. Opintotuen tulisi olla turvallinen tuki opintojen loppuun saattamiselle. Jotta järjestelmä olisi enemmän sosiaaliturvan kaltainen, on opintotuki siirrettävä sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle.

Opiskelijoiden sosiaalietuuksien ympärillä on ollut myrskyävää keskustelua jo pitkään. Ennen hallitusneuvotteluja on väläytetty esimerkiksi asumistuen leikkauksia ja heikennyksiä opintotukeen. Moni niistä kohdistuisi suoraan opiskelijoiden toimeentuloon ja mahdollisesti monimutkaistaisi järjestelmää entisestään ja heikentäisi sen toimivuutta entisestään.

Nyt jos koskaan olisi tarpeen tukea opiskelijoita ja ratkaista etuuksiin liittyviä ongelmia. Sosiaaliturvakomitean tekemien ehdotusten joukossa oli ehdotus opintotukijärjestelmän uudistamisesta. Ehdotus on nyt hallitusneuvotteluissa harkittavana ja me toivomme, että uudistukseen uskalletaan tarttua, mutta vain siinä tapauksessa, että sen toteutus annetaan sosiaaliturvakomitean tehtäväksi ja se toteutetaan sosiaaliturvauudistuksen osana.

SYL haluaa sosiaaliturvakomitealta rohkeaa ja oikeudenmukaista kosketusta uudistustyölle, jotta koulutustaso saadaan nousuun, sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat korjattua ja jotta pienituloisia ei unohdeta.

Lue lausuntomme tästä.

Jenny Kasongo
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka (toimeentulo, yhdenvertaisuus), kielipolitiikka, järjestöt ja kulttuuri

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.