Att förändra studerandenas förmåner till det bättre kräver mod

Kommittén för social trygghet bad om vår åsikt om reformen av den sociala tryggheten och vi svarade! Det finns många reformområden inom studieförmånerna som kommittén för social trygghet hittills inte har tagit ställning till. Dessa utgjorde grunden för vårt exceptionellt omfattande och detaljerade yttrande om reformen av den sociala tryggheten.

FSF vill att studieförmånerna integreras i den nya grundtrygghetsförmånen för att förenkla förmånssystemet och harmonisera förmånens belopp med nivån på grundtryggheten. Studerandenas studiesociala förmåner räcker inte till för att täcka de grundläggande utgifterna. Detta har lett till att omkring 70 procent av alla studerande måste ta studielån och att studieskulderna har ökat snabbt. Det genomsnittliga lånebeloppet för en utexaminerad universitetsstuderande är redan över 22 000 euro.

I yttrandet betonar vi också att studiestödet bör utformas som incitament i stället för bestraffning. Villkoren för studiestöd har skärpts och studiestödets varaktighet har förkortats så att allt färre klarar av att leva upp till dem. Studiestödets omfattning har minskat, vilket har lett till att det är svårare att studera på heltid. Stödet måste räcka under hela studietiden och möjliggöra heltidsstudier.

Studiestödet kan inte längre behandlas enbart som ett utbildningsstöd, utan det måste ses som en social trygghet. Under studietiden är försörjningen ofta osäker eftersom den är beroende av studieprestationer, möjligheten att få sommarjobb, hälsan och många andra föränderliga omständigheter. Studiestödet borde vara ett tryggt stöd som gör det möjligt att slutföra studierna. För att göra systemet mer likt systemet för social trygghet bör studiestödet överföras till social- och hälsovårdsministeriet.

Det har redan länge pågått en stormig debatt om studerandenas sociala förmåner. Före regeringsförhandlingarna förekom antydningar om eventuella nedskärningar i till exempel bostadsbidraget och studiestödet. Många av dessa förändringar skulle direkt påverka studerandenas utkomst och riskera att komplicera systemet ytterligare och göra det ännu mindre effektivt.

Om det någonsin har funnits ett behov av att stödja studerandena och lösa förmånsproblemen, så är det nu. Bland de förslag som lades fram av kommittén för social trygghet fanns ett förslag om att reformera studiestödssystemet. Förslaget behandlas nu i regeringsförhandlingarna och vi hoppas att reformen kommer att tas upp, men endast om den anförtros kommittén för social trygghet och genomförs som en del av reformen av den sociala tryggheten.

FSF vill att kommittén för social trygghet tar sig an reformarbetet på ett djärvt och rättvist sätt, så att utbildningsnivån höjs, problemen i systemet för social trygghet åtgärdas och låginkomsttagarna inte glöms bort.

Läs vårt yttrande här.

Jenny Kasongo
Styrelsemedlem, socialpolitik, språkpolitik, organisationer och kultur

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.