SDP:n lupaukset ovat kovat, mutta pitävätkö ne?

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kirjoittaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden vaaliohjelmista blogit, joissa ohjelmien risuja ja ruusuja tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Toisena vuorossa on sosiaalidemokraatit.

SDP:n vaaliohjelmassa koulutus on nostettu suureen rooliin, mutta korkeakouluja ja niiden opiskelijoita koskevat kirjaukset ovat laiha lohtu nykytilanteessa.

SDP:n ehdotus opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi on tolppalaukaus

SDP on vaaliohjelmassaan kertonut haluavansa parantaa opiskelijoiden toimeentuloa sekä vähentää opintotuen lainapainotteisuutta, hienoa! Opiskelijoista nimittäin noin 75 prosenttia joutuu nostamaan opintolainaa kattaakseen jokapäiväisiä menojaan. Puolue haluaa opiskelijoiden etuuksien olevan mukana sosiaaliturvauudistuksessa. Linjaukset ovat oikeansuuntaisia, mutta jättävät toivomisen varaa. SDP ei anna konkreettista linjaa, jolla opiskelijoiden riittävän toimeentulo taataan myös tulevaisuudessa. Emme myöskään ymmärrä, miksi tavoitteena on vain lainapainotteisuuden vähentäminen, kun voisimme pyrkiä siitä kokonaan eroon. Vaadimme eduskuntavaalikampanjassamme opintorahaan 100 euron tasokorotusta, jotta opiskelijoilla on paremmat edellytykset keskittyä opintoihin ja selviytyä inflaation seurauksista.

Kuinka sitoutunut SDP on koulutustason nostoon?

SDP on linjannut rohkeasti korkeakoulutustason nostosta 60 prosenttiin 2030-luvulla. Ajatus on erittäin kaunis, mutta konkreettiset askeleet kohti tavoitteen toteuttamista jäävät uupumaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tähtää 50 prosentin koulutustasoon nuoresta ikäluokasta vuoteen 2035 mennessä. Kyseinen tavoite vaatii 177–190 miljoonan euron vuosittaisen investoinnin korkeakoulujen perusrahoitukseen. Tavoite on hyvä, mutta mistä tähän saadaan rahat? Kuinka vakavasti demarit on valmis tätä priorisoimaan?

Korkeakoulutuksen maksuttomuudesta vaaliohjelmassa ei puhuta sanallakaan. SDP on pitkään markkinoinut itseään koulutuksen puolustajana ja korostaa tätä Suomi koulutuksen kärkimaaksi -kampanjassaan. Korkeakoulutukseen liittyvät linjaukset jäävät kuitenkin varsin vähäisiksi ja koulutuksen maksuttomuus loistaa poissaolollaan. Korkeakoulutuksen maksuttomuus on ollut viime aikoina yhä enemmän tapetilla – siksi SDP:n tulisikin puolustaa koulutuksen maksuttomuutta selväsanaisesti, jos se tahtoo lunastaa paikkansa koulutuksen puolustajana.

Lisää kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen!

SDP saa ruusuja kansainvälisiä opiskelijoita koskevista kirjauksistaan. Vaaliohjelmasta välittyy vankka tahto lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrää sekä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan Suomessa. Demarit tarjoavat lääkkeeksi yhteistyön lisäämistä korkeakoulujen ja työelämän välillä sekä moninaisen syrjinnän ehkäisyä työelämässä. Mekin haluamme Suomesta houkuttelevamman maan opiskella ja työllistyä. Millä keinoin demarit houkuttelisivat Suomeen riittävästi uusia opiskelijoita ja osaajia?

Mitkä ovat SDP:n prioriteetit?

Vuoden alussa Sanna Marin ilmoitti, ettei SDP mene perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen erilaisten arvopohjien takia. Kaipaamme kuitenkin demareilta selkeitä linjanvetoja korkeakouluopiskelijoihin liittyen. Meneekö demarit hallitukseen, jos koulutuksesta tai opiskelijoiden toimeentulosta leikataan?

Risut:

  • Missä maksuton koulutus?
  • Toimeentulon parantamiseen löytyy kauniita sanoja ja heikosti konkretiaa
  • Lupaatte koulutustason nostoa mutta keinoja korkeakoulutukseen ei ole tarjolla

Ruusut:

  • Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen helpottaminen
  • Kunnianhimoinen tavoite korkeakoulutusasteen nostossa!
  • Opintotuen lainapainotteisuuden vähentäminen on askel oikeaan suuntaan

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.