SDP ger eleganta löften men håller de stå vid dem?

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Nu står Socialdemokraterna i tur.

I SDP:s valprogram har utbildningen lyfts fram i en stor roll, men i nuläget är skrivelserna om högskolorna och deras studerande en mager tröst.

SDP:s förslag om att förbättra de studerandes utkomst är ett stolpskott

Enligt SDP:s valprogram vill partiet förbättra de studerandes utkomst och minska studiestödets lånebetoning – fint! Cirka 75 procent av studerandena är nämligen tvungna att lyfta studielån för att täcka sina dagliga utgifter. Partiet vill att studieförmånerna ska ingå i socialskyddsreformen. Riktlinjerna går i rätt riktning, men lämnar en del övrigt att önska. SDP ger inga konkreta riktlinjer för att säkerställa tillräcklig utkomst för de studerande även i framtiden. Vi förstår inte heller varför målet bara är att minska lånebetoningen, då vi kunde försöka bli av med den helt och hållet. I vår riksdagsvalskampanj kräver vi en nivåhöjning av studiepenningen på 100 euro för att de studerande ska ha bättre förutsättningar att koncentrera sig på studierna och klara av inflationens konsekvenser.

Hur engagerat är SDP i att höja utbildningsnivån?

SDP har modigt dragit upp riktlinjerna för en höjning av högskoleutbildningens nivå till 60 procent på 2030-talet. Idén är mycket vacker, men de konkreta stegen mot att uppnå målet saknas. Undervisnings- och kulturministeriet siktar på en utbildningsnivå på 50 procent för den unga åldersklassen fram till år 2035. Målet kräver en årlig investering på 177–190 miljoner euro i högskolornas basfinansiering. Vi skulle gärna se att målet uppnås, men hur seriöst vill socialdemokraterna prioritera en ambitiös höjning av utbildningsnivån?

Valprogrammet nämner inget om avgiftsfri högskoleutbildning. SDP har länge marknadsfört sig som försvarare av utbildningen och betonar det här i sin Suomi koulutuksen kärkimaaksi-kampanj. Riktlinjerna för högskoleutbildningen blir dock rätt få och utbildningens avgiftsfrihet lyser med sin frånvaro. Den senaste tiden har högskoleutbildningens avgiftsfrihet varit allt mer på tapeten. Om SDP vill lösa in sin plats som försvarare av utbildningen borde partiet därför klart försvara utbildningens avgiftsfrihet.

Fler internationella studerande till Finland!

SDP får ros för sina skrivelser om internationella studerande. Valprogrammet förmedlar en stark vilja att öka antalet internationella studerande och förbättra deras sysselsättningsmöjligheter i Finland. Som medicin erbjuder socialdemokraterna ökat samarbete mellan högskolorna och arbetslivet samt förebyggande av diskriminering av olika slag i arbetslivet. Vi vill också att Finland ska vara ett attraktivare land att studera och sysselsätta sig i. På vilka sätt kunde socialdemokraterna locka tillräckligt många nya studerande och experter till Finland?

Vilka är SDP:s prioriteringar?

I början av året meddelade Sanna Marin att SDP på grund av olika värdegrunder inte går med i samma regering som Sannfinländarna. I fråga om högskolestuderande behöver vi dock tydliga linjedragningar från SDP. Går SDP till regeringen om man skär ner på utbildningen eller studerandenas utkomst?

Ris:

  • Var är den avgiftsfria utbildningen?
  • Att förbättra studerandes utkomst är bara vackra ord och saknas konkreta metoder
  • Ni lovar att höja utbildningsnivån men har inga medel för högre utbildning

Ros:

  • Underlättande av sysselsättningen för internationella studerande
  • Ett ambitiöst mål för att höja högskoleutbildningens nivå!
  • Minskning av studiestödets lånebetoning är ett steg i rätt riktning

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.