Students at Risk

Suomen ylioppilaskuntien liitto esittää, että Suomeen perustetaan Students at Risk -apurahajärjestelmä, jonka avulla hädässä olevat tai esimerkiksi sodan tai poliittisen vainon uhriksi joutuneet opiskelijat voisivat hakea opiskelupaikkaa Suomesta.

Mahdollisuus opintoihin Suomessa

Apurahajärjestelmän avulla hädässä olevat sotaa pakenevat opiskelijat voivat jatkaa opintojaan Suomessa. On luotava kansallinen järjestelmä, jolla katetaan opiskelijoiden lukukausimaksut ja lisäksi elinkustannusapuraha, joka mahdollistaa elämisen Suomessa.

Ihmisoikeuksien puolustaminen

Opiskelijoiden auttaminen olisi Suomelta teko ihmisoikeuksien ja nuorten aseman parantamisen eteen. Samantyyppinen järjestelmä on jo olemassa esimerkiksi Norjassa.

Aikaa ei ole hukattavaksi

Toimet Students at Risk -järjestelmän käynnistämiseksi on aloitettava välittömästi. Opiskelijajärjestöt ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja erilaisissa tilanteissa olevilta Ukrainasta paenneilta opiskelijoilta. Osa heistä on jo saapunut Suomeen ja he haluaisivat jatkaa opintojaan mahdollisimman pian.

Aikaisemmin SYL on mahdollistanut esimerkiksi unkarilaisten opiskelijoiden pääsyn Suomeen vuoden 1956 kansannousun aikana stipendien voimin: nyt on aika tehdä sama kansallisesti ja osoittaa paikkamme sivistystä ja ihmisoikeuksia tukevana maana. Suomessa järjestelmän toimeenpano tulisi tehdä viranomaisten, yliopistojen, opiskelijoiden, kansalaisjärjestöjen ja liike-elämän yhteistyönä.

Sivistystä ja ihmisoikeuksia on puolustettava vaikeissakin tilanteissa!

Yhteystiedot

Ville Jäppinen
Toiminnanjohtaja
ville.jappinen@studentsatrisk.fi