Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2018: Ilmastonmuutoksessa on kyse sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta – Suomen ja EU:n tulee kiristää ilmastotavoitteitaan!

Kannanotto

17.11.2018

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan merkittävin turvallisuusuhka ja aikamme suurin sukupolvipoliittinen kysymys. Maailman hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreimmassa raportissa todetaan, että globaalin ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, mutta vaatii merkittävästi kunnianhimoisempia toimia. Suomen ja EU:n on kiristettävä omia ilmastotavoitteitaan, jotta ne vastaavat 1,5 asteen globaaliin tavoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen ja EU:n on oltava hiilineutraaleja jo 2030!

Ilmastokysymykset ovat SYL:lle tärkeitä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaamisen vuoksi. Viime kesänä julkaistussa eduskuntavaaliohjelmassa ylioppilasliike listaa keinoja, joilla ilmastopolitiikka saadaan kestäväksi. Kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämistä ei tule jättää vain ympäristöjärjestöjen harteille, vaan yhteiskunnan eri toimijoiden on tehtävä yhteistyötä sen saavuttamiseksi.

“Ilmastonmuutos voi vaikuttaa kaukaiselta asialta, mutta sen vaikutukset ovat jo konkretisoituneet esimerkiksi arktisella alueella. Se tulee muokkaamaan niin nykyisten nuorien kuin tulevien sukupolvien elämää peruuttamattomasti”, korostaa SYL:n puheenjohtaja 2019 Sanni Lehtinen. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat ovat valtavan suuria ja vaikeasti ennakoitavissa. On kuitenkin ilmiselvää, että toteutuessaan niiden tuoma kärsimys, epävarmuus ja kustannukset kasautuvat suhteettomasti nuorten ja tulevien sukupolvien harteille.

Suomen tulee vauraana ja kehittyneenä maana olla näyttämässä esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous vaatii, että Suomen ja Euroopan unioni ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi ilmastovaikutuksia on arvioitava kaikessa päätöksenteossa tutkittuun tietoon perustuen ja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Väistyvä puheenjohtaja Miika Tiainen iloitsee, että Suomen ylioppilaskuntien liitto on tässä liittokokouksessaan päättänyt nostaa ilmastonmuutoksen yhdeksi kärkiteemoistaan tulevan kevään eduskuntavaaleissa: “Ilmastonmuutos on moniulotteinen ja globaali ongelma. Sen ehkäisemiseksi tarvitaan yhteistyötä yli sukupolvi-, puolue- ja kansallisten rajojen. Emme voi alistua toivottomuuteen, vaan meidän tulee tehdä töitä rohkeasti ratkaisujen löytämiseksi.”

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.