Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte: Klimatförändringen handlar om rättsenlighet mellan generationerna – Finland och EU måste skärpa sina klimatmål

Ställningstagande

17.11.2018

 

Klimatförändringar är det viktigaste hotet mot mänskligheten och den största generationens politiska fråga om vår tid. Den senaste rapporten från IPCC: s klimatpanel säger att det fortfarande är möjligt att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, men kräver en mycket mer ambitiös åtgärd. Finland och EU måste strama sina egna klimatmål för att nå sitt globala mål på 1,5 grader. Det betyder att Finland och EU måste vara koldioxidneutral år 2030!

Klimatfrågor är viktiga för SYL på grund av behovet av att säkerställa intergenerationell rättvisa. I det parlamentariska valprogrammet som publicerades i förra sommaren listar Studentkåren vilka medel som kan bidra till klimatpolitiken. Främjandet av en ambitiös klimatpolitik bör inte lämnas till miljöorganisationerna ensam, men de olika aktörerna i samhället måste arbeta tillsammans för att uppnå det.

”Klimatförändringen kan verka avlägsen, men den har redan haft konkreta konsekvenser till exempel på det arktiska området. Den kommer att påverka både dagens ungas och kommande generationers liv på ett oåterkalleligt sätt”, betonar Sanni Lehtinen, FSF:s ordförande för 2019. Hoten som orsakas av klimatförändringen är enorma och svåra att förutspå. Det är ändå solklart att det lidande, den osäkerhet och de kostnader som de kommer att medföra hopas oproportionerligt på de unga och kommande generationer.

Finland, som ett välmående och utvecklat land, måste fungera som ett exempel för att bekämpa klimatförändringen. SYL kräver att Finland och EU måste vara koldioxidneutral år 2030. Syfte att nå klimatpåverkan för utvärdering i allt beslutsfattande baserat på information och på alla samhällsområden.

Avgående ordförande Miika Tiainen gläder sig över att Finlands studentkårers förbund under det här förbundsmötet beslutat sig för att göra klimatförändringen till ett av sina främsta teman under det kommande riksdagsvalet: ”Klimatförändringen är ett mångfasetterat och globalt problem. För att förebygga klimatförändringen krävs samarbete över generations-, parti- och nationella gränser. Vi får inte misströsta, utan vi måste arbeta modigt för att hitta lösningar.”

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.