Suomen ylioppilaskuntien liittokokous 2017: Korkeakouluvisiota toteutettava pitkäjänteisesti ja kannustavasti

18.11.2017

Liittokokouskannanotto

 

SYL:n liittokokous pitää opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän korkeakouluvision tavoitteita pääosin hyvinä. Liittokokous kuitenkin vaatii, että tavoitetilaan tähdätään ensisijaisesti kannustavilla toimenpiteillä ja koulutukseen ollaan valmiita jatkossa myös panostamaan rahallisesti.

“Vision toteuttamiseksi tehtävän tiekartan työstössä tulee kehittää yhteistyössä kestäviä keinoja yhdessä koko korkeakoulukentän kanssa. Huolellinen vaikutusten arviointi ja yhteisöjen sitouttaminen muutoksiin on ehdoton edellytys yhteisen vision toteutumiselle”, muistuttaa liiton nykyinen puheenjohtaja Riina Lumme.

Liittokokous peräänkuuluttaa yliopistoyhteisöille työrauhaa viedä nyt käynnissä olevat uudistukset loppuun. Sovituille toimenpiteille ja muutoksille tulee antaa riittävästi aikaa, ja niitä tulee pystyä mittaamaan luotettavasti, jotta korkeakoulukenttä ehtii sopeutua niihin. Leikkaaminen ja kiireessä valmistelu ei enää käy.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän valvomaan visiotyötä. Seurantaryhmää on kuunneltava valmistelussa, eikä sitä saa ohittaa vision jatkotyöstössä, kun luodaan yhteistä visiota Suomen korkeakoulutuksen suunnasta. Kestävän ja tulevaisuuteen katsovan korkeakoulupolitiikan kannalta seurantaryhmän tosissaan ottaminen ja kartalla pitäminen on tärkeää, jotta visiotyöhön saadaan sitoutettua kaikki eduskuntapuolueet. Ministeriön on ymmärrettävä, ettei hätäisellä valmistelulla saada aikaan mitään kestävää.

Opiskelijakeskeisyys on tärkeä osa visiota. Jos Suomeen halutaan uudenlaista osaamista, opiskelijalle on annettava mahdollisuus koota tutkintonsa joustavasti eri opintojaksoista. SYL esittää ensimmäiseksi askeleeksi joustavuuden lisäämiseen valtakunnallista alustamallia, jossa osallistuvien korkeakoulujen opiskelija saa vapaasti valita kursseja myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Pitkällä tähtäimellä avointa alustaa tulee olla mahdollista käyttää myös täydennyskoulutuksen ja korkeakoulukokeilun tarpeisiin.

Laadukas ja joustava koulutus ei kuitenkaan riitä, mikäli valmistuneet opiskelijat ovat jo valmiiksi uupuneita ja kuormittuneita. Mikäli tulevaisuuden ikäluokista halutaan entistä kouluttautuneempia, on koulutuksen kehittämiseen, pedagogiikkaan ja opiskelijoiden tukipalveluihin satsattava myös resursseja. Hyvä opiskelukyky takaa myös työkyvyn ja tuottavan työvoiman.

Korkeakouluvisiossa yhdeksi tavoitteeksi asetetaan korkeakoulujen määrällinen vähentäminen ja resurssien tehokkuus. Rakennekeskustelun tulee kuitenkin olla korkeakoululähtöistä ja ottaa huomioon saavutettavuus, eikä keskittyä korkeakoulujen lukumäärään. SYL:n liittokokous ei pidä oikeana keinona myöskään fuusioita, jotka yhdistävät yliopistoja ja ammattikorkeakouluja yhdeksi oikeushenkilöksi.

“Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisista profiileista ja tehtävistä tulee pitää kiinni. Korkeakoulutuksen tulee olla maksutonta ja saavutettavaa kaikille, jotta saamme koko nuoren sukupolven potentiaalin käyttöön”, linjaa vuodelle 2018 valittu puheenjohtaja Miika Tiainen.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.