Förbundsmöte

FSF:s högsta beslutsfattande organ är förbundsmötet. Det sammanträder en gång per år, i november. FSF:s medlemmar – studentkårerna – väljer var och en själv sin delegation för att fatta beslut om såväl förbundets verksamhet och ekonomi under det kommande året som för att välja styrelsen för nästa år. Hur många som ingår i delegationen och hur många röster den har beror på hur många medlemmar studentkåren har.

FSF Förbundsmöte 2019 Dokumenten:

På svenska

Suomeksi

In English