Ylioppilasterveys – Studenthälsan rf

Studenthälsan är ett allmännyttigt samfund som stöder studerandenas hälso- och sjukvård. Syftet med föreningens verksamhet är att stödja och främja hälso- och sjukvård för dem som studerar vid universitet och högskolor samt relaterad forskningsverksamhet.

Tyngdpunkten i verksamheten har i över femtio år legat på att anskaffa och upprätthålla de hälso- och sjukvårdslokaler samt andra lokaler som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) behöver för sin verksamhet på olika orter.

Föreningens syfte är varken att skapa vinst eller ge annan omedelbar ekonomisk fördel för föreningsmedlemmarna eller andra som deltar i verksamheten.

Ylioppilasterveys – Studenthälsan rf:s kansli: Tölögatan 37, 00260 Helsingfors

Telefon: 046 710 1406

E-post: toimisto.ylioppilasterveys@yths.fi