SYL: Eläkejärjestelmä kestämätön – vaadimme sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta

Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi 28.7.2020, klo 07.00

Nuorten sukupolvien luottamus eläkejärjestelmään horjuu, eikä syyttä. Keinot järjestelmän kestävyyden vahvistamiselle on löydettävä muualta kuin nuorten lompakoista.

Suomen eläkejärjestelmä on sukupolvien välinen sopimus, jonka edut ja kustannukset on tarkoitettu oikeudenmukaisesti jaettaviksi sukupolvien kesken. Hyvinvointivaltiomme oikeutus perustuu siihen, että jokainen sukupolvi voi luottaa erinäisiin yhteiskunnan yhteisiin vakuutuksiin elämän riskien varalta. Luottamus eläkejärjestelmään horjuu tällä hetkellä nuorten sukupolvien näkökulmasta, eikä syyttä.

Siinä missä osa työeläkemaksuista menee rahastoihin, rahoitetaan valtaosa tämän päivän eläkkeistä työssäkäyvien ja työnantajien kautta. Väestörakenteen muutos aiheuttaa paineita eläkejärjestelmälle ja nuoremmille sukupolville, kun eläkkeellä olevien määrä kasvaa ja työssäkäyvien määrä vähenee. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tulee olla järjestelmän kehittämisen lähtökohta ja sitä on tehtävä vahvemmin nuorten ehdoilla.

“Keinot järjestelmän kestävyyden vahvistamiselle on löydettävä muualta kuin nuorten lompakoista. Eläkemaksujen korottaminen ei ole oikeudenmukaista, vaan se lisää sukupolvien välistä epätasa-arvoa lisäämällä nuorten ja pienempien ikäluokkien maksutaakkaa. Yhden sukupolven vakuuttaminen ei saa heikentää muiden sukupolvien asemaa,” SYL:n puheenjohtaja Tapio Hautamäki korostaa.

Eläkemaksujen korottaminen on luonut painetta muun verotuksen keventämiselle, joka puolestaan voi johtaa hyvinvointivaltion palveluiden ja etuuksien heikentymiseen. Myös nuoremmilla sukupolvilla tulee olla oikeus saavutettaviin ja laadukkaisiin palveluihin sekä kattavaan sosiaaliturvaan.

Eläkkeissä on vahva omaisuudensuoja, minkä vuoksi eläkkeiden taso nähdään yhteiskunnallisesti saavutettuna etuna. On sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta perusteltua käydä keskustelua käytössä olevista keinoista eläkejärjestelmän turvaamiseksi. Eläkkeiden progressiivisen verotuksen kiristäminen toisi lisäresursseja yhteiskunnan muihin yhteisiin vakuutusjärjestelmiin, kuten julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen, josta hyötyy jokainen sukupolvi.

Eläkejärjestelmän tulee olla yhdenvertainen ja kannustaa työurien pidentämiseen. Ensisijaisesti eläkejärjestelmää tulee vahvistaa työuria pidentämällä esimerkiksi uudelleenkouluttautumista helpottamalla ja mahdollistamalla osa-aikaista työskentelyä työuran lopulla. Työelämää tulee kehittää myös laadullisesti panostamalla systemaattisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Opiskelijoiden osalta keskeistä on tarjota matalan kynnyksen vaikuttavia mielenterveyspalveluita, joilla tuetaan opinnoissa jaksamista ja tulevien ammattilaisten hyvinvointia pidemmälläkin tähtäimellä. Tämän päivän hyvinvoiva opiskelija on huomisen hyvinvoiva ammattilainen – meidän kaikkien yhteisen kestävän eläkejärjestelmänkin tärkein resurssi.

Kestävä eläkejärjestelmä on kaikkien sukupolvien ja vakaan yhteiskunnan etu. Myös nuorilla sukupolvilla on oikeus nauttia eläkejärjestelmän tuomista eduista tulevaisuudessa eikä järjestelmää voida kehittää kestävästi ilman nuoria. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tulee olla eläkejärjestelmän kehittämisen lähtökohta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tapio Hautamäki
tapio.hautamaki@syl.fi
044 906 5007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.