FSF: Pensionssystemet är ohållbart – vi kräver rättvisa mellan generationerna

Ställningstagande
Får publiceras 28.7.2020 07.00

De unga generationernas tillit till pensionssystemet vacklar, och inte utan orsak. Sätten att stärka systemets hållbarhet måste hittas någon annanstans än i de ungas plånböcker.

Finlands pensionssystem är ett avtal mellan generationerna vars fördelar och kostnader är avsedda att fördelas mellan generationerna. Vår välfärdsstat berättigas av att varje generation kan lita på samhällets olika gemensamma försäkringar för livets risker. Just nu vacklar tilliten till pensionssystemet ur de unga generationernas perspektiv, och inte utan orsak.

Medan en del av arbetspensionsavgifterna placeras i fonder, finansieras samtidigt största delen av dagens pensioner av dagens arbetstagare och arbetsgivare. Förändringar i befolkningsstrukturen belastar pensionssystemet och de yngre generationerna då antalet pensionerade växer och antalet arbetstagare minskar. Rättvisan mellan generationerna måste vara utgångspunkten när systemet utvecklas, och utvecklingen bör ske mer på de ungas villkor.

”Sätten att stärka systemets hållbarhet måste hittas någon annanstans än i de ungas plånböcker. Det är inte rättvist att höja pensionsavgifterna, utan det ökar ojämlikheten mellan generationerna genom att öka de yngre och mindre åldersklassernas betalningsbörda. Man får inte försämra övriga generationers ställning genom att försäkra en generation”, betonar FSF:s ordförande Tapio Hautamäki.

Höjningar i pensionsavgifterna har skapat press på att lindra den övriga beskattningen, vilket kan leda till att välfärdsstatens tjänster och förmåner försvagas. De yngre generationerna ska också ha rätt till tillgängliga och högklassiga tjänster samt ett omfattande socialskydd.

Pensioner har ett starkt egendomsskydd, och därför ses pensionernas nivå som en uppnådd förmån i samhället. Med hänsyn till rättvisan mellan generationerna är det befogat att diskutera de tillgängliga sätten att trygga pensionssystemet. Att strama åt den progressiva beskattningen av pensioner skulle medföra tilläggsresurser för samhällets övriga försäkringssystem, till exempel finansieringen av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna, vilket alla generationer har nytta av.

Pensionssystemet ska vara jämlikt och uppmuntra till förlängda karriärer. I första hand bör pensionssystemet stärkas genom att förlänga karriärerna till exempel genom att göra det lättare att skola om sig samt att möjliggöra deltidsarbete i slutet av karriären. Arbetslivets kvalitet bör också utvecklas genom att göra systematiska satsningar på välbefinnande och ork i arbetet. För studerandenas del är det viktigaste att erbjuda effektiva mentalvårdstjänster med låg tröskel för att stöda orken i studierna och de framtida arbetstagarnas välbefinnande på lång sikt. Dagens välmående studerande är morgondagens välmående arbetstagare – den viktigaste resursen i vårt gemensamma, hållbara pensionssystem.

Ett hållbart pensionssystem är till alla generationers och det stabila samhällets fördel. De unga generationerna har också rätt att njuta av de fördelar som pensionssystemet medför i framtiden, och systemet kan inte utvecklas på ett hållbart sätt utan de unga. Rättvisan mellan generationerna bör vara utgångspunkten för att utveckla pensionssystemet.

Ytterligare information:
Ordförande Tapio Hautamäki
tapio.hautamaki@syl.fi
044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.