SYL: Kansainvälisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet on turvattava

Kannanotto

Julkaisuvapaa 2.6.2020 klo 12

Kevään koronakriisi uhkaa jättää myös heikommassa asemassa olevat kansainväliset opiskelijat ahdinkoon. Suomen laajat lomautukset ja globaali talousromahdus ovat vaarantaneet kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon ja opinnot uhkaavat viivästyä tai pahimmillaan keskeytyä kokonaan. SYL vaatii päätöksentekijöiltä ratkaisuja kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon ja opintojen turvaamiseksi.

Koronakriisi on viivästyttänyt monien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja opintoihin kuuluvia harjoitteluja. Viivästykset ovat erityisen kohtalokkaita EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, joiden tulee maksaa ylimääräisiä lukukausimaksuja normaalien elinkustannusten lisäksi. Pandemian laukaisemat lomautukset ja irtisanomiset ovat koskettaneet myös kansainvälisiä opiskelijoita, joiden toimeentulosta neljäsosa koostuu palkkatuloista. Toinen neljäsosa, vanhempien ja sukulaisten tuki, on vaarassa valuuttakurssien heittojen ja globaalitalouden epävarmuuden takia. 

Lisäksi tilannetta vaikeuttavat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden jatko-oleskelulupien tiukat varallisuusvaatimukset ja hakuajat. Maahanmuuttovirasto edellyttää 560 euron kuukausituloja, joten vuoden oleskelulupaa varten opiskelijalla tulee olla käytössä omalla tilillä 6720 euroa. Tilanne on erityisen hankala heillä, joiden työt ja toimeentulon lähteet ovat ehtyneet koronakriisin johdosta. Heillä ei välttämättä ole osoittaa lupaprosessissa vaadittua toimeentuloedellytystä opintojen loppuunsaattamisen ajaksi, vaikka heillä normaaliolosuhteissa olisi riittävästi säästöjä, työtä, apurahaa tai tukea. Suuri osa kansainvälisistä opiskelijoista eivät edes pääsisi takaisin kotimaahansa taloudellisten ongelmien syventyessä tiukkojen matkustuskieltojen takia. Varallisuusvaatimukset ovat normaaleissa olosuhteissa perusteltavissa, mutta koronapandemian aikana kohtuuttomia.

“Ei ole Suomen edun mukaista, että kansainväliset opiskelijat ajautuvat taloudelliseen ahdinkoon, joka ajaa heidät keskeyttämään opintonsa ja jopa pois Suomesta. Kansainväliset osaajat mahdollistavat suomalaisen korkeakoulutuksen  ja työmarkkinoiden kansainvälistymisen ja monipuolisuuden.” SYL:n hallituksen jäsen Paavo Antikainen toteaa. 

Vaadimme päätöksentekijöiltä ratkaisuja kansainvälisten opiskelijoiden tilanteen helpottamiseksi. Tarvitsemme kipeästi joustoja oleskelulupien varallisuusvaatimuksiin, helpotuksia lukukausimaksuihin ja ratkaisuja kansainvälisten opiskelijoiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Kansainvälisillä opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluun ja Suomella on velvollisuus pitää huolta jokaisesta Suomessa opiskelevasta.

 

Lisätietoja:

Hallituksen jäsen Paavo Antikainen

044 906 5004, paavo.antikainen@syl.fi

Kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Maria Nyroos 

040 753 9099, maria.nyroos@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.