FSF: Internationella studerandes studiemöjligheter bör tryggas

Ställningstagande

Får publiceras 2.6.2020 12.00

Vårens coronaviruskris hotar att också ha negativa följder för internationella studerande som är i allra svagaste position. De omfattande permitteringarna i Finland och den globala ekonomiska kollapsen har äventyrat internationella studerandes försörjning, och det finns en risk att deras studier försenas eller i värsta fall avbryts helt. FSF kräver att beslutsfattarna ska komma med lösningar för att trygga internationella studerandes försörjning och studier.

Coronaviruskrisen har fördröjt många studerandes framskridande i studierna och praktikperioder som ingår i studierna. Fördröjningarna är särskilt ödesdigra för studerande som kommer från länder utanför EU och EES eftersom de tvingas betala extra terminsavgifter ovanpå sina normala levnadskostnader. Permitteringarna och uppsägningarna som orsakats av pandemin har också påverkat internationella studerande eftersom en fjärdedel av deras försörjning består av löneinkomster. En annan fjärdedel, dvs. stödet från föräldrar och släktingar, påverkas av variationerna i valutakurserna och den osäkra globala ekonomin.

Dessutom försvåras situationen av de stränga krav på förmögenhet och ansökningstider som ingår i ansökan om fortsatta uppehållstillstånd för studerande som kommer från länder utanför EU och EES. Migrationsverket kräver en månadsinkomst på 560 euro, så för att få uppehållstillstånd för ett år måste studeranden ha tillgång till 6 720 euro på sitt eget konto. Situationen är särskilt svår för dem vars arbete och försörjningskällor sinat ut på grund av coronaviruskrisen. De kan inte nödvändigtvis bevisa att de uppfyller tillståndsprocessens försörjningskrav för tiden det tar att slutföra studierna, fastän de under normala omständigheter skulle ha tillräckliga besparingar, arbete, stipendier eller stöd. På grund av de stränga reseförbuden skulle en stor del av de internationella studerandena inte ens kunna återvända till sitt hemland om deras ekonomiska problem blir allvarligare. Under normala omständigheter kan förmögenhetskraven motiveras, men under coronaviruspandemin är de obefogade.

”Det är inte i Finlands intresse att de internationella studerandena hamnar i ekonomiskt trångmål som leder till att de avbryter sina studier och till och med lämnar Finland. Internationella experter möjliggör den finländska högskoleutbildningens och arbetsmarknadens internationalisering och mångsidighet”, konstaterar FSF:s styrelsemedlem Paavo Antikainen

Vi kräver att beslutsfattarna ska komma med lösningar för att förbättra de internationella studerandenas situation. Vi har ett akut behov av flexibilitet i uppehållstillståndens förmögenhetskrav, lindringar av terminsavgifterna och lösningar för att förbättra de internationella studerandenas ekonomiska situation. Internationella studerande har rätt till trygga studier, och Finland har en skyldighet att ta hand om alla som studerar i Finland.

Mer information:

Paavo Antikainen, styrelsemedlem

tfn 044 906 5004, paavo.antikainen@syl.fi

Maria Nyroos, sakkunnig i internationella ärenden och EU-intressebevakning

tfn 040 753 9099, maria.nyroos@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.