SYL lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

 

SYL lausui viime viikolla eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä  ns. opetusyhteistyölainsäädännöksi ja Tampere3-yliopiston perustamisesta sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi erityisesti korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osalta.

Tampere3-yliopiston perustamisesta SYL lausui yliopistoyhteisön oikeudesta tulla kuulluksi säätiön muodostamisessa ja hallituksen valinnassa. Nyt käytössä ollutta mallia, jossa erityisesti opiskelijat jäivät päätöksenteon ulkopuolelle ei tule käyttää korkeakoulujen fuusiossa.

Opetusyhteistyölaista SYL lausui kannattavansa kolmen vuoden siirtymäaikaa koulutusvastuun lakkauttamisen tai siirron yhteydessä. Tämä selkeyttää epäselvää nykytilannetta ja parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa. Lain myötä korkeakoulut velvoitetaan huolehtimaan opetuksesta, ohjauksesta ja hallinnosta ainakin kolmen vuoden ajan koulutusvastuun lakkauttamisesta. Tämä takaisi myös sen, että yliopistot eivät tee harkitsemattomia valintoja vaan rakenteellista kehittämistä tehdään pitkäjänteisesti strategiset tavoitteet edellä.

Opetusyhteistyöhön SYL suhtautuu varovaisuudella. Olemme huolisamme siitä, että korkeakoulut uudelleen suuntaavat osaamistavoitteitaan yhtenäiseksi ja tällöin eri sektoreiden tuottama erilainen osaaminen tosiasiassa häviää. Uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa yliopistot pyrkivät ulkoistamaan opetustaan merkittävin osin ammattikorkeakouluille.

SYL:n mielestä opiskelijalla on oltava tieto tutkinnon ja opetuksen sisällöstä sekä opetuksen sijainnista ja kielestä jo korkeakouluun hakeutumisvaiheessa. Hyvän hallintotavan mukaisesti korkeakoulujen tulee laatia sääntönsä, opetussuunnitelmansa ja opiskelijarekrytoinnissa käytettävä materiaalinsa siten, että jo opiskelijoiksi hakeutuvilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus saada selkeä ja riittävä kuva tulevan tutkintonsa sisällöstä ja opetuksen keskeisistä toteutustavoista. Opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun liittyen opetusta hankkiva ja opetusta antava korkeakoulu vastaisivat yhdessä siitä, että opetus toisessa korkeakoulussa ei heikennä opiskelijan asemaa korkeakoulujen opiskelijoilleen tarjoamien palveluiden osalta. SYL:n mielestä ministeriön tulee seurata opetusyhteistyön vaikutuksia ja erityisesti miten yhteistyö vaikuttaa opiskelijan asemaan.

Budjettilausunnossaan SYL kannatti tehtyjä maltillisia panostuksia tutkimukseen Lippulaiva-ohjelman muodossa, mutta näkee hallituksen ison linjan edelleen Suomen kasvua ja kilpailukykyä haittaavana tekijänä: koulutusleikkausten vaikutuksia ei saada mitätöityä korvamerkityillä hankkeilla vaan todellisilla panostuksilla koulutukseen ja tutkimukseen. SYL kysyy lausunnossaan, olisiko aika palauttaa yliopistoindeksi nyt, kun taloudessa menee paremmin.

 

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.