SYL lausui opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamasta selvityksestä ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

Suomen ylioppilaskuntien liitto lausui viime kuussa opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamasta selvityksestä ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä.

SYL puoltaa ajatusta ylioppilastutkinnon järjestämisestä englanniksi. Näemme, että se palvelisi monia eri ryhmiä kuten paluumuuttajia sekä Suomessa asuvien ulkomaalaisten diplomaattiperheiden lapsia. Tämän lisäksi se toisi joustavuutta ja monipuolisuutta toisen asteen koulutukseen. Pidämme tärkeänä, että englanninkielisen lukiokoulutuksen laajentuessa on saatavilla riittävästi laadukkaita oppimateriaaleja sekä kielitaitoisia opettajia.

Mielestämme englanninkielisen ylioppilastutkinnon rakenteen ja koevalikoiman tulee olla lähtökohtaisesti samanlainen kuin nykyisessä tutkinnossa. Olemme sitä mieltä, että myös englanninkieliseen tutkintoon tulisi sisältyä jossain muodossa jokin kansallisen kielen koe. Koulutusviennin edistämistä on esitetty yhdeksi uudistuksen tavoitteeksi, mutta huomautamme, että koska ylioppilastutkinto on suomalaisen kulttuurin tuote ja vääjäämättä sidoksissa siihen, emme näe mahdollista koulutusvientiä keskeisenä tavoitteena. Lisäksi pidämme erittäin tärkeänä, että opiskelijoiden yhdenvertaisuus taataan esimerkiksi jatko-opintoihin hakiessa. Englanninkielistä tutkintoa suorittavilla tulee olla oikeus riittävään opinto-ohjaukseen ja tukeen, jotta heillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua suomalaisiin korkeakouluihin.

 

Teemu Vasama,

SYL:n hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.