FSF kommenterade UKM:s utredning om studentexamen på engelska

Finlands studentkårers förbund (FSF) understöder tanken om att göra det möjligt att avlägga studentexamen på engelska. Vi anser att det skulle gagna många olika grupper, exempelvis återflyttare samt barn till utländska diplomater som bor i Finland. Dessutom skulle en sådan reform öka flexibiliteten och mångsidigheten inom andra stadiets utbildning. Vi tycker det är viktigt att då gymnasieutbildningen på engelska utvidgas säkerställa att det finns tillräckligt med undervisningsmaterial av hög kvalitet samt språkkunniga lärare.

Vi anser att strukturen på och provpaletten i den engelskspråkiga studentexamen bör vara densamma som i den befintliga studentexamen. Vi tycker att något prov i ett av de inhemska språken ska ingå även i den engelskspråkiga studentexamen. Det har föreslagits att ett av målen med reformen skulle vara att främja utbildningsexporten. Vi påpekar ändå att eftersom studentexamen är en produkt av den finländska kulturen och ofrånkomligen bunden till den, så ser vi inte att det skulle vara möjligt att ha utbildningsexport som ett av de centrala målen. Vi anser att det är extra viktigt att garantera jämlikhet mellan studerande till exempel vid ansökan till fortsatt utbildning. Personer som avlägger den engelskspråkiga examen bör ha rätt till tillräcklig studiehandledning och stöd för att ha likvärdiga möjligheter att ansöka till finländska högskolor.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.