SYL lausui sosiaaliturvauudistuksesta: opintotuki osaksi uutta perusturvaetuutta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) jätti tänään 20-sivuisen lausunnon sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. SYL ehdottaa opiskelijoiden etuuksien uudistamista sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä ja niiden liittämistä osaksi uutta yhdistettyä perusturvaetuutta.

Sosiaaliturvakomitea on välimietinnössään ehdottanut sairauspäivärahan, perhepäivärahojen, kuntoutustuen, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen yhdistämistä uudeksi yhtenäiseksi perusturvaetuudeksi. SYL ehdottaa lausunnossaan, että myös opintotuki yhdistetään osaksi perusturvaetuutta.

Yhdistäminen toteuttaisi sosiaaliturvakomitean määrittelemiä tavoitteita eli selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa sekä helpottaisi siirtymistä etuudelta toiselle. Opiskelijoiden etuuksien uudistamisen tarve on todettu myös komitean välimietinnössä ja useissa eduskunnan lausumissa.

”Laatimamme lausunto on poikkeuksellisen laaja ja yksityiskohtainen, sillä sosiaaliturvajärjestelmässä on paljon ongelmia opiskelijoiden näkökulmasta. Sosiaaliturvauudistuksessa on siksi tärkeää ottaa myös opiskelijoiden etuudet tarkasteluun ja ryhtyä rohkeaan uudistustyöhön”, SYLin hallituksen jäsen Jenny Kasongo sanoo lausunnosta.

Lausunnossa nostetaan esiin useita tilanteita ja esimerkkejä opiskelijoiden etuuksien ja muun sosiaaliturvan yhteensopimattomuudesta, kuten sairauspäivärahan ja opintotuen välisestä laajasta harmaasta alueesta, työmarkkinatuen ja opintotuen välisestä syrjäytymisloukusta ja opintotuen riittämättömästä kestosta seuraavasta tarpeettomasta toimeentulotuen käytöstä.

Monet sosiaaliturvakomitean esittämistä ehdotuksista ovat jo nyt harkinnassa meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa ja etenevät mahdollisesti valmisteluun alkavalla vaalikaudella.

”Ennen hallitusneuvotteluja on väläytetty esimerkiksi asumistuen leikkauksia ja mitä erilaisimpia muutoksia opintotukeen. Moni niistä kohdistuisi suoraan opiskelijoiden toimeentuloon ja mahdollisesti monimutkaistaisi järjestelmää entisestään. Nyt jos koskaan olisi tarpeen tukea opiskelijoita ja ratkaista etuuksiin liittyviä ongelmia”, Kasongo esittää toiveen Säätytalolla kokoontuville hallitusneuvottelijoille.

SYL toivoo erityisesti opiskelijoille tärkeiden ehdotusten etenevän ja vaatii, että opiskelijoiden edustaja otetaan alkavalla vaalikaudella mukaan komitean työhön ja sen ehdotusten mahdolliseen valmisteluun.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.