FSF:s utlåtande om reformen av den sociala tryggheten: studiestödet bör bli en del av den nya grundskyddsförmånen

Finlands studentkårers förbund (FSF) har idag lämnat in ett 20 sidor långt utlåtande om mellanrapporten av kommittén för social trygghet. FSF föreslår att studieförmånerna förnyas i samband med reformen av den sociala tryggheten och att de görs till en del av den nya grundskyddsförmånen.

I sin mellanrapport föreslår kommittén för social trygghet en sammanslagning av sjukdagpenningen, föräldradagpenningen, rehabiliteringsstödet, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet till en enda grundskyddsförmån. I sitt utlåtande föreslår FSF att också studiestödet slås samman med grundskyddsförmånen.

Sammanslagningen skulle uppfylla målen av kommittén för social trygghet, förtydliga förmånssystemet och dess tillämpning samt underlätta övergången från en förmån till en annan. Behovet av att reformera studiestödet har tidigare konstaterats i kommitténs mellanrapporter och flera regeringsuttalanden.

– Vårt utlåtande är exceptionellt omfattande och detaljerat, eftersom det ur studerandenas synvinkel finns flera problem med systemet för social trygghet. Därför är det viktigt att granska studieförmånerna i samband med reformen och göra djärva förnyelser, säger Jenny Kasongo, styrelsemedlem vid FSF.

Utlåtandet lyfter fram en rad olika situationer och exempel om hur studieförmånerna och den övriga sociala tryggheten strider emot varandra – som till exempel den betydande gråzonen mellan sjukdagpenningen och studiestödet, den förhöjda risken för marginalisering som uppstår mellan arbetsmarknadsstödet och studiestödet, samt studiestödets otillräckliga stödtid som leder till att många studerande övergår till utkomststödet i onödan.

Många av de förslag som kommittén för social trygghet presenterar behandlas redan i de pågående regeringsförhandlingarna och kommer eventuellt att tas upp för beredning under den nästa valperioden.

– Före regeringsförhandlingarna fanns det diskussioner om nedskärningar i bostadsbidraget och en rad olika ändringar i studiestödet. Många av dessa förändringar skulle direkt påverka studerandes utkomst och riskera att komplicera systemet ytterligare. Nu om någonsin måste vi stöda studerande och lösa problemen relaterade till förmånen, säger Kasongo till regeringsförhandlarna som samlas vid Ständerhuset.

FSF hoppas att dessa särskilt för studerande viktiga förslag tas upp och kommittén bjuder in en studentrepresentant som deltar i kommitténs arbete och eventuella förberedandet av dess förslag.

Läs FSF:s utlåtande (på finska) här.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.