SYL, SAMOK ja Väestöliitto: Huoltajakorotus edistäisi opiskelijaperheiden hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontajärjestöt Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kehottavat yhdessä Väestöliiton kanssa hallitusta säätämään opintotukeen huoltajakorotuksen perheellisten opiskelijoiden heikon toimeentulotilanteen parantamiseksi.

“Joka kuudes korkeakouluopiskelija on perheellinen. Suomen korkeakouluissa opiskelee 20 000 perheellistä opiskelijaa opintotuen turvin. Elokuussa voimaan tulevat opintotukileikkaukset heikentävät erityisesti perheellisten opiskelijoiden täyspäiväisen opiskelun mahdollisuuksia. Säätämällä 100 euron huoltajakorotuksen opintotukeen, korvaisi hallitus perheellisille opiskelijoille tekemiensä opintotukileikkausten negatiiviset vaikutukset.”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anni Koivisto

“Suomen huoltosuhde on 2020-luvulla Euroopan Unionin alueen heikoin. Samaan aikaan korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan monet opiskelijat lykkäävät lastenhankintaa taloudellisen tilanteen ja joustamattomien opintojärjestelyiden takia. Perheellisten opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa voidaan edistää monella tapaa, mutta huoltajakorotus opintotukeen on tässä kysymyksessä avainasemassa”, linjaa SYL:n puheenjohtaja Riina Lumme.

Väestöliitossa ollaan huolissaan siitä, että opiskelijat siirtävät perheellistymistä vastentahtoisesti. ”Nuorten aikuisten perheellistymistä kannattaa tukea. Tutkimusten mukaan monet haluaisivat ajoittaa lapsen saannin nykyistä varhemmaksi. Toimeentuloon liittyvät ongelmat siirtävät lastenhankintaa ja myös opintoja, ja monet valmistuvat vasta lähempänä kolmeakymmentä ikävuotta. On hyvä muistaa, että lastenhankinnan siirtyessä myöhäisempään ikään myös tahattoman lapsettomuuden riski kasvaa”, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

SYL, SAMOK ja Väestöliitto aloittavat tänään 13.3 huoltajakorotus-kampanjan. Kampanjan aikana järjestöt julkaisevat asiantuntija- ja kokemusasiantuntijatekstejä aiheeseen liittyen.

Lisätietoja:

Sosiaalipolitiikan asiantuntija Silja Silvasti, 041 515 2233, etunimi.sukunimi@syl.fi

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, etunimi.sukunimi@samok.fi

Tutkija Anneli Miettinen, 09 2280 5121, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.